Anglický letný tábor pre ukrajinské deti

Košice 25. júl (TSKE)Denné centrum košickej eparchie zorganizovalo týždenný tábor v anglickom jazyku pre ukrajinské deti. Tábor sa začal 17. júla a trval do 21. júla. Bol naplnený aktívnym učením, hrami, súťažami a v závere tábora nechýbal ani záverečný test. Hodiny angličtiny viedol lektor Joseph Becar, rodený Kanaďan .

Deti vo veku od 9 do 15 rokov si veľmi tešili zo všetkého najviac však ocenili:

 - 🌳 jeden deň  v centre na Kostolianskej ceste, bližšie k prírode;

- 🍉 kuchyňu a dobroty ;

- 👕 táborové tričká;

- 🏀 hry, zábavu, spoločenstvo ;

TSKE informovala sr. Alžbeta, SNPM