Vladyka Cyril Vasiľ SJ slávil 30. výročie postavenia chrámu v Nacinej Vsi

Košice 11. júl (TSKE) Tohtoročná odpustová slávnosť vo farskom chráme sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi, bola pre všetkých  výnimočná. Niesla sa v znamení osláv 30. výročia postavenia a posvätenia chrámu. 

Celej slávnosti predchádzala duchovná obnova pod vedením o. Jozefa Kišaka CSsR, redemptoristu z Michaloviec.

V nedeľu 9. júla túto spomienkovú slávnosť  slávil vzácny hosť, náš eparchiálny biskup, vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý nás v kázni povzbudil k vernosti Kristovej cirkvi a k nasledovaniu príkladu sv. Cyrila a Metoda. V kázni zazneli myšlienky o tom, aby sme našu reč a jazyk používali na šírenie dobra a lásky, nie na ohováranie, osočovanie či rozdeľovanie. Máme šíriť  vieru jazykom a spôsobom, ktorý nám bol daný, tak  ako to robili sv. Cyril a Metod. Slávnosti sa zúčastnili aj kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti, ako aj kňazi z blízkeho okolia, rodáci a ďalší vzácny hostia. Veľké spoločenstvo tejto slávnosti sme vytvorili so všetkými, ktorí sa podieľali na výstavbe tohto Božieho chrámu a podieľajú na jeho zveľaďovaní, aby sa veriaci z Nacinej Vsi mali kde spoločne stretávať a ďakovať Bohu za všetky dobrodenia. 

Po eucharistickej hostine v chráme sme pokračovali pohostením  v kultúrnom dome, kde nás privítal starosta obce, pán Anton Šandor, ktorý sa milým slovkom prihovoril  a poďakoval vladykovi Cyrilovi, ako aj všetkým prítomným.

Zo srdca ďakujeme Pánu Bohu, za tento požehnaný čas, kedy sme mohli prejaviť našu vďaku za to, čo s Božou pomocou a milosťou dokázali miestny veriaci pred tridsiatimi rokmi. Tešíme sa  zo srdca, že tento výnimočný deň mohol s nami sláviť na Božiu slávu náš otec biskup, preosvietený vladyka Cyril Vasiľ, SJ. 

Pán Boh zaplať!

 

TSKE informovala: Mgr. Zlatica Onisiková

Foto: Mgr. Lucia Lišková