Posvätili pastoračný dom vo Veľkých Trakanoch

Košice, 12. augusta (TSKE) Dňa 06.08.2023 na sviatok Premenenia Pána, ktorý je zároveň aj chrámovým sviatkom vo Veľkých Trakanoch, posvätili novopostavenú pastoračnú budovu. Hlavným slúžitelom bol preosvietený vladyka Milan Chautur. Vladyka vo svojej kázni zdôrazňoval podstatu sviatku Premenenia Pána: "dobre je nám tu..." (Mt 17, 1-9). Aj my ľudia dnes pozeráme na svoju vieru v Krista všakovakými očami, ale často so škrupinami, ktoré nám nedovoľujú vidieť viac, ako vidíme. Vnímame Krista ako akýsi symbol našej viery, ako "bájneho muža", ktorý vám vie dať mnohé dary, ale zabúdame ho vidieť tak, ako ho videli apoštoli na hore Tábor - teda ho vnímať ako Boha, hoc aj v ľudskom tele. Potom sa nemôže stať kňazovi, či veriacemu to, že sa postaví na Ježišovo miesto a začne sa cítiť viac dôležitý, ako je sám Kristus."... Na konci svätej liturgie miestny kňaz o. Peter Kaško poďakoval za pomoc všetkým dobrodincom, firme ktorá postavila pastoračný dom, a veriacim ktoré prispeli na vybudovanie domu. Po liturgii nasledoval obchod okolo chrámu, požehnanie ovocia a myrovanie. 

TSKE

Foto: Dávid Balog