Pápež František menoval arcibiskupa Vasiľa za delegáta pre Sýrsko-malabarskú cirkev v Indii

Košice 31. júl (TSKE) Svätý Otec František menoval 31. júla na sviatok sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej, arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ za pápežského delegáta s osobitnými právomocami pre katolíkov Sýrsko-malabarskej cirkvi v Indii, osobitne v archieparchii Ernakulam-Angamaly. Arcibiskup Vasiľ ostáva zároveň košickým eparchiálnym biskupom.

Archieparchia Ernakulam-Angamaly v indickom štáte Kerala, ktorá je najväčšou eparchiu tejto cirkvi, je poznačená niekoľkoročnými nepokojmi zo strany kňazov a veriacich, ktorí, okrem iného, nesúhlasia s liturgickou reformou, na ktorej sa uzniesla Synoda biskupov ešte v roku 1999 a ktorá bola schválená aj pápežom Františkom. Reforma vychádza z požiadavky Druhého vatikánskeho koncilu, ktorá vyzýva východné katolícke cirkvi k obnove pôvodných liturgických a duchovných tradícii. Stredobodom sporu je otázka, či kňaz má celebrovať Eucharistiu obrátený tvárou k ľudu alebo obrátený tvárou na východ k oltáru. Kompromis stanovuje, že kňaz má byť obrátený tvárou k ľudu do eucharistickej modlitby a potom až v závere liturgie.

Počtom svojich veriacich (viac ako 4 milióny) je Sýrsko-malabarská cirkev druhou najväčšou východnou katolíckou cirkvou. Zároveň je to najväčšia cirkev v Indii, ktorá svoj pôvod odvádza od apoštola Tomáša a uchováva východo-antiochijské, teda tzv. chaldejské liturgické dedičstvo.

Na jej čele je od mája 2011 väčší arcibiskup Mar George kardinál Alencherry.


TSKE

Foto: TSKE

—————————

Arcibiskup Vasiľ poskytol TSKE pri príležitosti svojho menovania aj nasledujúce vyhlásenie:


TSKE: Boli ste menovaní pápežom za delegáta pre sýrsko-malabarskú eparchiu Ernakulam-Angamaly. Čo to znamená pre Vás osobne, pre Košickú eparchiu a pre cirkev v Indii?


Menovanie za pápežského delegáta vo všeobecnosti možno považovať za česť a znak dôvery zo strany Svätého Otca. Niekedy k takémuto menovaniu a delegovaniu dôjde z toho dôvodu, aby dotyčná osoba “reprezentovala” pápeža pri nejakej cirkevnej udalosti a slávnosti, či výročí, alebo liturgickom slávení a takéto menovanie je zo strany pápeža prejavom pozornosti voči udalosti a cirkevnému spoločenstvu, ku ktorému svojho delegáta vysiela.

Iného druhu sú situácie, keď pápežský delegát je vyslaný,  a poverený osobitnými právomocami, aby riešil nejaký konkrétny problém v niektorej z miestnych cirkví. Ide o situácie pri ktorých sa z nejakého dôvodu vyžaduje  osobný zásah Svätého Otca. Veľmi zjednodušene povedané, moje menovanie patrí do tejto druhej skupiny. Osobne teda vnímam toto venovanie ako znak dôvery i ako veľkú zodpovednosť, ktorá z neho vyplýva.

Pre Košickú eparchiu to  znamená, že na istý čas budem musieť svoju pozornosť deliť medzi vlastnú eparchiu a potreby Sýrsko-malabarskej cirkvi v Indii. Verím, že vďaka dobrému tímu spolupracovníkov v Košiciach, budem môcť uskutočňovať toto poverenie Svätého Otca takým spôsobom, aby to nijako neohrozovalo riadne fungovanie Košickej eparchie.

V najbližších dňoch sa chystám na niekoľko týždňov aj osobne navštíviť túto cirkev na prvé zhodnotenie napätej situácie v eparchii Ernakulam-Angamaly. Už v minulosti som niekoľkokrát Sýrsko-malabarskú cirkev navštívil, kým som ešte pracoval na Kongregácii pre východné cirkvi. Rovnako som sa  niektorým  otázkam týkajúcim sa tejto cirkvi venoval aj v rámci mojej predchádzajúcej akademickej činnosti.  Napriek tomu považujem za potrebné  neriešiť situáciu len na diaľku a takpovediac od kancelárskeho stola, ale aj prostredníctvom osobnej skúsenosti, rozhovorov. a hodnotenia situácie na mieste. Až po tejto prvej návšteve budem  vedieť lepšie usúdiť, aké budú ďalšie kroky, potrebné na presadenie rozhodnutia Synody biskupov Sýrsko-malabarskej cirkvi a či budú nevyhnutné na dosiahniutie tohto cieľa aj prípadné iné návštevy.


TSKE