Vladyka Cyril Vasiľ SJ prijal rusínskych veriacich z Košíc

Košice 26. jún (TSKE) V stredu 21.6.2023 sa uskutočnilo stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, rusínskeho  synkela (biskupského vikára) jeromonacha Kassiána a kancelára a osobného tajomníka biskupa o. Martina Mráza s delegáciou rusínskych veriacich v Košiciach.
Šesťčlenná delegácia, ktorú tvorili členovia rusínskych organizácií O.Z. molodŷ.Rusynŷ a Rusínska obroda na Slovensku a ďalší neorganizovaní laici, zastupovala mladšiu i staršiu generáciu rusínskych veriacich žijúcich, pôsobiacich i študujúcich v Košiciach.
Veriaci na úvod vyslovili poďakovanie za ustanovenie rusínskeho synkela pre veriacich Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach jeromonacha Kassiána v septembri 2020 a tiež za obnovenie slúženia cirkevnoslovanskej liturgie s rusínskymi čítaniami a kázňou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v máji 2023.
Stretnutie nadväzovalo na dialóg medzi rusínskymi veriacimi a eparchiou začatý v januári 2019. Veriaci sa obrátili na vladyku Cyrila so žiadosťou o riešenie pastoračných potrieb rusínskych gréckokatolíkov v Košiciach.
Vladyka Cyril Vasiľ pozitívne prijal všetky potreby a požiadavky svojich veriacich a vyslovil konkrétne riešenia v blízkej dobe. Veriaci vyjadrili vďačnosť za otvorenosť, ústretovosť a prijímanie riešení aktuálnych potrieb rusínskej národnostnej menšiny v Gréckokatolíckej eparchii v Košiciach.

TSKE informovala Anna Zamutovská

Foto: O.Z. molodŷ.Rusynŷ