Farský tábor farnosti Košice - Staré Mesto v Herľanoch

Košice 21. júl (TSKE)V dňoch 3. – 7. júla sa 56 deti z farnosti Košice – Staré mesto streretlo na každoročnom tábore v Herľanoch. Po ubytovaní a rozdelení do skupiniek im bola predstavená nosná téma tábora– „Rozhýbme svet dobrom“. Na príklade svätých sme si ukazovali, ako sa dá tento svet meniť v dobro. V pondelok sme sa rozprávali o svätom Jurajovi a sv. Johanke z Arku, ktorí svojím statočným a bojovným životom slúžili Bohu. V tento deň bolo úlohou detí vyrobiť si meč a štít ktorý by ich reprezentoval. Následne boli skupinky vyhlásené za jednotlivé akoby rehole, každá podľa mena ich animátora. V utorok nám boli príkladom sv. Konštantín a sv. Helena a ich služba Bohu. V tento deň nám trošku pršalo, avšak program sme si užili na oddychových zónach a pri večernom kvíze. V stredu nás sprevádzali sv. Páter Pio, sestra Jozafata, a ich poslušnosť. V skupinke sme si stanovili tri cnosti ktoré sme praktizovali do konca tábora. Skupinky si porovnali svoje sily na futbalovom turnaji „Herľany Champions“, učili sa rôznym zručnostiam na tvorových dielňach a večer trošku lepšie spoznali samotných animátorov. Vo štvrtok sme sa niečo viac dozvedeli o sv. Dominikovi Saviovi a o sv. Lucii. Počas dňa sme si ako jednotlivci zmerali sily v žetónovom behu a neskôr ako skupinky na vodnej olympiáde. Večer, už tradične, sme si užívali posledné spoločné chvíle pri ohni opekačkou, loptovými hrami a tancom. V piatok sme sa rozišli v Pánovom mene povzbudení rozhýbať svet dobrom.

TSKE informoval Rastislav Pintér