Aktuality z Košickej eparchie

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca


Košice, 13. október (TSKE) V dňoch 10. a 11. októbra sa v bazilike v Michalovciach konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Tento rok sa slávnosť konala v komornej atmosfére, keďže sú v platnosti obmedzenia počtu osôb na hromadných podujatiach. Sobotňajší

Gréckokatolíci v Bulharsku si pripomenuli prvé výročie zriadenia eparchie sv. pápeža Jána XXIII.


Košice, 12. október (TSKE) V nedeľu 11. októbra uplynul presne rok od povýšenia gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Sofii (Bulharsko) na eparchiu svätého Jána XXIII. Práve na sviatok tohto svätca dvadsiateho storočia (11. október) slávil eparchiálny biskup Christ...

Na cirkevnom gymnáziu v Trebišove slávili liturgiu vo viacerých jazykoch


Košice, 10. október (TSKE) Anglickým pozdravom „Glory to Jesus Christ!“ začali 9. októbra jazykovo-zbehlí štvrtáci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávenie svätej liturgie, ktorou sa zapojili do Európskeho dňa cudzích jazykov. Svätá liturgia so vsuvka...

O biskupskom erbe vladyku – nominanta Milana Stipića


Košice, 9. október (TSKE) Na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, 8. septembra, bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým menoval Mons. Milana Stipića, doterajšieho apoštolského administrátora eparchie Križevci v Chorvátsku, za jej sídelného biskupa. Bisk...

Gréckokatolíci sa vracajú do Dalmácie – liturgia v chráme zničenom dvoma vojnami


Košice, 8. október (TSKE) Sobota, 3. októbra, sa niesla v chráme v obci Kričke pri Drniši (Chorvácko) vo veľkom duchu. Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky oslávil vladyka – nominant Mons. Milan Stipić slávnostnou liturgiou pre miestnych veriacich. Na liturgii diakonov...

Pred 10 rokmi posvätili v Mukačevskej eparchii prvý chrám zasvätený ikone Klokočovskej Bohorodičky


Košice, 4. október (TSKE) V nedeľu 4. októbra slávil vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie archijerejskú sv. liturgiu v obci Turá Poľana. V tento deň miestni veriaci slávili už po desiaty krát odpustovú slávnosť svojho chrámu zasväteného ...

Prežívanie Európskeho dňa jazykov na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove


Košice, 4. október (TSKE) Študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove si 30. septembra pripomenulii Európsky deň jazykov. Celú aktivitu slovom a vtipnou jazykovou videodokrútkou sprevádzali študenti 3. ročníka Matej Vida a Simeon Kohut. Zahraniční lektor...

Prosba biskupov k fatimskej sobote v Klokočove


Drahí duchovní otcovia, milovaní bratia a sestry!Vždy sme vás pozývali na Fatimské soboty k našej Nebeskej Matke do Klokočova, aby ste v tomto svete plnom nepokoja našli pochopenie u tej, ktorá ako matka vie pomôcť, pritúliť a priniesť radosť do srdca. Dnes vás chceme p...

Papszentelés Nagyszelmencen


Kassa, szeptember 28. (TSKE) Szeptember 27.-én, vasárnap a nagyszelmenci (Nagyszelmenc/Veľké Slemence) Szentlélek eljöveteléről elnevezett görögkatolikus templomban Cyril Vasiľ, SJ érsek atya, a kassai egyházmegye sede plena apostoli kormányzója, áldozópappá szentelte N...

V Krásnej predstavili novú publikáciu o prof. Michalovi Lackovi SJ


Košice, 28. september (TSKE) V nedeľu 27. septembra sa v košickej mestskej časti Krásna uskutočnila prezentácia zborníka o živote a diele prof. Michala Lacka SJ. Publikácia je výsledkom spomienkového dvojdnia, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach a v Krásnej – rodisku prof....

Kňazská vysviacka vo Veľkých Slemenciach


Košice, 28. septembra (TSKE) V nedeľu 27. septembra v gréckokatolíckom chráme Zostúpenia Svätého Ducha vo Veľkých Slemenciach vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie, udelil diakonovi Rolandovi Nosovovi kňazské svätenie. Vladyka ...

Deň spoločenstva SKALA


Košice, 27. september (TSKE) V poslednú septembrovú sobotu sa stretli členovia spoločenstva SKALA na podujatí s názvom Deň spoločenstva. Vo farskom Chráme Ochrankyne presvätej Bohorodičky vo Veľkom Ruskove medzi nich zavítal najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ SJ, apošt...

V Užhorode uviedli do úradu apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie


Košice, 27. september (TSKE) V nedeľu 27. septembra bol v Užhorode do úradu apoštolského administrátora Sede vacante Mukačevskej eparchie slávnostne uvedený vladyka Nil Jurij Luščak OFM, doterajší pomocný biskup eparchie. Na tento deň pripadol v juliánskom kalendári svi...

Prezident Ukrajiny si v užhorodskej katedrále uctil pamiatku vladyku Milana Šášika


Košice, 26. september (TSKE) V piatok 25. septembra navštívil gréckokatolícky katedrálny chrám Povýšenia svätého kríža v Užhorode prezident Ukrajiny Volodymyr Oleksandrovyč Zelenskyj. Prezidenta pred katedrálou privítal vladyka Nil Luščák, apoštolský administrátor ep...

Gréckokatolícki študenti otvorili spoločnou liturgiou Akademický rok


Košice, 24. september (TSKE) Pri príležitosti začiatku nového akademického roka slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup v stredu 23. septembra slávnostnú liturgiu, na ktorej sa modlil za vysokoškolskú a stredoškolskú mládež. Vladyka v homílii povzb...

Študenti Trebišovského cirkevného gymnázia spoznávali pútnické miesto


Košice, 24. september (TSKE) Študenti 1. a 2. ročníka Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove sa 23. septembra pod vedením duchovného správcu školy, otca Jaroslava Girovského, reholnej sestry Šebastiány Vansačovej  OSBM a pani učiteľky Anny Anderkovej zúč

Új magyarajkú diakónus a Kassai görögkatolikus egyházmegyében


Kassa, szeptember 21. (TSKE) Szeptember 20.-án, a Szent Kereszt felmagasztalása utáni vasárnapon, a kassai Legszentebb Istenszülő születéséről elnevezett görögkatolikus székesegyházban Cyril Vasiľ, SJ érsek atya, a Kassai görögkatolikus egyházmegye sede plena apostoli k...

Id. prof. Bohács Béla atya Szent Atanáz-díjat kapott


Kassa, szeptember 16. (TSKE) Ezekben a napokban nyitják meg kapuikat a bel- és külföldi iskolák. Magyarországon, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a tanévnyitó ünnepségre szeptember 13.-án, a Szent Kereszt világraszóló felmagasztalása ünnepének előest...

V Košickej eparchii vysvätili nového diakona


Košice, 21. september (TSKE) V nedeľu po Povýšení svätého Kríža, 20. septembra, v košickej gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky prijal z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie diakonskú vysviacku ...

Gréckokatolícky bohoslovci a predstavení Prešovského seminára upevňovali vzťahy na spoločnom výlete


Košice 18. september (TSKE) Seminaristi prvého ročníka Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove začali akademický rok spoločným výletom. Vybrali sa naň počas sviatočných dní 14. a 15. septembra spoločne s predstavenými seminára. ...