Arcibiskup Cyril Vasiľ otvoril na hraničnom priechode Vyšné Nemecké dočasnú kaplnku

Košice, 13. marec (TSKE) V druhú nedeľu veľkopôstného obdobia bola na hraničnom priechode Vyšné Nemecké otvorená dočasná kaplnka. Kaplnka vznikla vďaka spolupráci a iniciatíve zástupcov Maltézkeho rádu, Gréckokatolíckej eparchie Košice a Ordinariátu OS a OZ SR. Súčasťou humanitárnej pomoci a prvého kontaktu pre utečencov z Ukrajiny prichádzajúcich na Slovensko ako aj vytvorenia duchovného zázemia pre dobrovoľníkov sa tak stala aj duchovná služba a priestor pre zastavenie sa a stíšenie.

Stan pre centrum duchovnej pomoci bol postavený v predchádzajúcich dňoch a v nedeľu ho pre verejné bohoslužby požehnal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. V úvode sv. omše sa všetkým prihovoril a vyzdvihol význam takéhoto miesta pre utečencov z Ukrajiny ako aj pre dobrovoľníkov na hranici. Sv. omšu slávil otec Ivan Ružička, výkonný sekretár KBS. Spolu s ním koncelebroval mons. Andrij Jevčuk, chargé d'affaires Apoštolskej nunciatúry v Slovenskej republike. V homílii otec Ivan zdôraznil, že nemáme moc prekročiť hranicu s Ukrajinou a zastaviť zlo vojny, máme však moc na našej strane hranice otvoriť svoje srdcia a dať utečencom našu lásku. V závere mons. Jevčuk, sám rodák z Ukrajiny, poďakoval dobrovoľníkom za ich pomoc a všetkých uistil o blízkosti a modlitbách Svätého Otca Františka.

Priestor dočasnej kaplnky bude slúžiť utečencom z Ukrajiny na krátky oddych, modlitbu a prípadný duchovný rozhovor s kňazmi a zasvätenými osobami, ktoré sa budú v stane pravidelne striedať. Zároveň toto miesto bude aj duchovným zázemím pre dobrovoľníkov, kde môžu načerpať posilu pre svoju službu. V kaplnke sa budú slúžiť aj pravidelné bohoslužby.

Sv. liturgiu vo farskom chráme vo Vyšnom Nemeckom slávil vladyka Cyril v nedeľu predpoludním. Vyzdvihol miestne cirkevné spoločenstvo, ktoré sa v ťažkých chvíľach vedelo zomknúť a spolu so svojim kňazom od prvého okamihu utečeneckej krízy poskytovať humanitárnu pomoc na hranici i v priestoroch farského domu. Tak ako v evanjeliu dnešnej nedele sa vedeli ľudia vynájsť, aby pomohli dostať ochrnutého cez strechu až k Ježišovi, tak sme aj my povolaní byť vynaliezaví v pomoci slabým a núdznym.

Vytvorenie takéhoto priestoru ocenil v sobotu večer aj Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý Vyšné Nemecké a práve dokončenú kaplnku navštívil v sobotu večer. 

Hneď v prvý večer využilo vyhrievané priestory kaplnky niekoľko ukrajinských matiek s deťmi, ktoré tu našli zázemie počas chladnej noci. 

TSKE

 Foto: TSKE