V Košiciach predstavili novú publikáciu. Výťažok z predaja pôjde na pomoc Ukrajine

Košice, 3. marec (TSKE) V nedeľu 27. februára, v predvečer začiatku Sv. Štyridsiatnice -  Veľkého pôstu, sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky slúžila pôstna večiereň. Touto večierňou katolíci byzantského obradu začínajú štyridsaťdňové obdobie putovania veľkopôstnym obdobím. Tohtoročný začiatok pôstu bol zvýraznený prítomnosťou arcibiskupa Giorgia Demetria Gallara, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, ktorý bol na návšteve Košickej eparchie v dňoch 26.-28. februára 2022.

V závere večierne, ktorú slúžil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup, sa všetkým prítomným prihovoril hosť z Ríma a upriamil ich pozornosť na dôležitosť duchovného prežívania veľkopôstneho obdobia.  

Následne vladyka Cyril predstavil novú publikáciu, slovenský preklad knihy Pustovňa od rusko-kanadskej autorky Catherine de Hueck Doherty (1896-1985). Autorka sa narodila v Rusku a po boľševickej revolúcii ušla cez Anglicko do Kanady. Poklady svojho ruského dedičstva a živej viery doniesla do západnej kultúry. V roku 1947 založila v odľahlej kanadskej dedine Combermere komunitu Madonna House, ktorá žila v celibáte, dobrovoľnej chudobe a modlitbe, inšpirovaná ruskou pustovníckou tradíciou. Okrem toho sa stala náboženskou spisovateľkou a sociálnou aktivistkou.

V roku 2000 začal svätý Ján Pavol II. proces jej blahorečenia a udelil jej titul Božia služobníčka.

Jej najznámejším dielom je kniha Pustovňa s podtitulom kresťanská spiritualita Východu pre človeka západnej kultúry. Úvod k českému vydaniu, ktoré vyšlo pred dvadsiatimi piatimi rokmi napísal kardinál Tomáš Špidlík, k slovenskému vydaniu Peter Dufka SJ, slovenský jezuita a profesor Pápežského východného inštitútu v Ríme.

Knihu vydalo občianske združenie Byzantinos v spolupráci s Košickou eparchiou. Pôvodne mal byť výťažok z predaja knihy určený na podporu Pútnického centra v Klokočove. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa však jej vydavatelia rozhodli, že výťažok pôjde na podporu humanitárnej pomoci, ktorú Košická eparchia sprostredkúva pre vojnou zmietanú Ukrajinu. Kniha je dostupná na všetkých farských úradoch Košickej eparchie.

TSKE

Foto: TSKE a Daniel Černý