Aktuality z Košickej eparchie

Odpustová slávnosť v dome sv. Lazára


Košice, 9. apríl (TSKE)V Dome sv. Lazára v Košiciach, ktorý je prevádzkovaný v rámci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity, sa v sobotu svätého a spravodlivého Lazára 9. apríla, uskutočnila odpustová slávnosť.  Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup -...

Prvý slovenský gréckokatolícky kňaz obhájil doktorát v Jeruzaleme


Košice, 5. apríl (TSKE) Dňa 4. apríla obhájil v Jeruzaleme na Fakulte biblických vied a archeológie – Studium Biblicum Franciscanum – Pápežskej univerzity Antonianum, Milan Diheneščík, kňaz Gréckokatolíckej eparchie Košice, svoju dizertačnú prácu na tému The Covenant of...

Strednú školu sv. Jozafáta v Trebišove navštívil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity


Košice, 5. apríl (TSKE) V pondelok 4. apríla navštívil Strednú odbornú školu služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity,  spolu s Petrom Pollákom, ml., poslancom NR SR a ich sprievodom. Na pôde školy delegáciu priví

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 3. - 10. apríl 2022


Pondelok 4. apríl 9:00-12:00 Košice - Eparchiálny úrad – agenda 13:00 Trebišov - stretnutie s Jánom Herom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Utorok 5. apríl Casale Monferrato (Taliansko) – pracovná cesta Streda 6. apríl Casale Monferrato (Tal...

Fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach


Košice, 3. apríl (TSKE) Dňa 2. apríla sa uskutočnila Fatimská sobota v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu má prívlastok Akatistová sobota. Táto sobota nesie pomenovanie Akatistová, pretože v tento deň spievame oslavný ...

V Sečovciach začala 6. viceprovinciálna kapitula sestier baziliánok


Košice, 3. apríl (TSKE) V piatu pôstnu nedeľu 3. apríla navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ Sečovce, kde sa nachádza sídlo viceprovincie sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku. Spolu so sestrami baziliánkami, sr. Naukraciou Zavackou, OSBM, vice...

Cirkevní predstavitelia sa stretli s maďarským štátnym tajomníkom Miklósom Soltészom


Košice, 3. apríl (TSKE) Štátny tajomník Maďarska pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész sa stretol 29. marca 2022 v Dunajskej Strede s predstaviteľmi kresťanských cirkví a židovskej komunity. Podujatia sa zúčastnili: Róbert Kiss, generálny vikár tr...

Nová kaplnka a detský kútik na Železničnej stanici v Košiciach


Košice, 1. apríl (TSKE) Košická železničná stanica sa stala miestom pomoci už od prvých dní utečeneckej situácie našich východných susedov. Okrem organizácie príchodu, pomoci s ubytovaním či rozvozom prichádzajúcich Ukrajincov sa v tomto týždni rozhodla Košická eparchia...

Soltész Miklós álamtitkárral találkoztak a keresztény és zsidó egyházak képviselői


Kassa, március 30. (TSKE) A történelmi egyházak és a zsidó hitközség képviselőivel találkozott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Dunaszerdahelyen március 29-én a római-katolikus plébánián. A rendezvényen ré

Synodálny reliéf v Michalovciach


Košice, 29. marec (TSKE)V rámci synodálneho kráčania veriacich v Košickej eparchii sa pri katechéze využíva aj synodálny drevený reliéf. Na tretiu pôstnu nedeľu 27. marca ho priniesol zo Sečoviec otec Miroslav Pohár protopresbyter (dekan) Sečovského protopresbyterátu a ...

V Choňkovciach privítali arcibiskupa Cyrila Vasiľa


Košice, 28. marec (TSKE) Na štvrtú nedeľu vo Veľkom pôste navštívil košický vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, farnosť Choňkovce. Príležitosťou k tomu bola malá odpustová slávnosť. Chrám v Choňkovciach je totiž ako jediný v Prešovskej gréck...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 28. marec – 3. apríl 2022


Pondelok 28. marec Badín – plénum KBS Utorok 29. marec Badín – plénum KBS Streda 30. marec Badín – Duchovné cvičenia KBS Košice - 19:00 -Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky - Veľký kajúci kánon Štvrtok 1. apríl Badín – Duchovné cvičenia KBS...

K zasväteniu Ruska sa pridali aj veriaci Košickej eparchie


Košice, 28. marec (TSKE) V piatok 25. marca sa k modlitbe pápeža Františka za mier a k zasväteniu Ruska a Ukrajiny pridal spolu s veriacimi Košickej eparchie aj arcibiskup Cyril Vasiľ. Liturgické slávenie v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach začalo sl...

Špeciálny vyslanec pápeža Františka navštívil východné Slovensko


Košice, 17. marec (TSKE) Po minulotýždňovej návšteve Maďarska pricestoval v stredu 16. marca na Slovensko do Košíc kardinál Michael Czerny SJ, špeciálny delegát Svätého Otca Františka pre Ukrajinu a prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vo Vatikáne. V priestor...

Odznak - Požehnaj Pane


Zvolávať mier na Ukrajine a podporiť pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou stoja za dvoma produktmi v e-shope občianskeho združenia Aetós. Prvým je odznak s modlitbovou kartičkou. Na odznaku je znázornená holubica, ktorá má v zobáku olivovú ratolesť, symbol mieru. Za ho...

Centrum pre mládež v Dvoriankach sa stalo centrom prijatia


Košice, 17. marec (TSKE) Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine poskytovaním krátkodobého ubytovania.  Za posledné dva týždne tu našlo oddych, načerpanie síl, teplú stravu a zvlášť bezpečie ...

Konferencia Visegrad Fund


Košice, 17. marec (TSKE) Dňa 9. marca 2022 sa v Základnej škole Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch, v rámci V4, konala Medzinárodná konferencia mládeže. Témou konferencie bolo mučeníctvo z pohľadu dnešnej doby. Žiaci základnej školy...

VISEGRAD FUND IFJÚSÁGI KONFERENCIA


Kassa, március 16. (TSKE) 2022. március 9-én a nagykaposi Erdélyi János magyar tanításnyelvű iskolában megrendezésre került a V4 keretein belül egy nemzetközi ifjúsági konferencia. A konferencián az iskola felsőtagozatos diákjai, elismert egyházi és közéleti személyek e...

Arcibiskup Cyril Vasiľ otvoril na hraničnom priechode Vyšné Nemecké dočasnú kaplnku


Košice, 13. marec (TSKE) V druhú nedeľu veľkopôstného obdobia bola na hraničnom priechode Vyšné Nemecké otvorená dočasná kaplnka. Kaplnka vznikla vďaka spolupráci a iniciatíve zástupcov Maltézkeho rádu, Gréckokatolíckej eparchie Košice a Ordinariátu OS a OZ SR. Súčasťou...

Posviacka ikonostasu a krížovej cesty Kráľovce


Košice, 7. marec (TSKE) Prvá pôstna nedeľa, ktorá pripadla na 6. marca, má aj prívlastok nedeľa orthodoxie, obnovenia úcty k ikonám. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu museli veriaci farnosti Kráľovce viackrát prekladať termín posviacky nového ikonostasu, avšak Božím r...