Do Klokočova aj tento rok prišli tisícky pútnikov, aby si tam uctili klokočovskú ikonu Presvätej Bohorodičky

Košice, 14. august (TSKE) Najvýznamnejšie pútnické miesto Košickej eparchie v Klokočove počas uplynulého víkendu otvorilo svoje brány pre pútnikov, aby tak spoločne oslávili chrámový sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Do Klokočova každoročne prídu tisícky pútnikov, aby si tam uctili kópiu klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorá pred viac ako 350. rokmi zázračne slzila. 

Samotnej víkendovej slávnosti predchádzala duchovná obnova, ktorá začala vo štvrtok 11. augusta večernou svätou liturgiou.

Hlavný program odpustovej slávnosti začal v sobotu 13.augusta modlitbou deviatej hodinky, malou večierňou a  malým svätením vody. Nasledovala modlitba veľkej večierne s lítijou, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Spolu s ním tuto modlitbu slúžil aj  otec Andrejom Jevčukom, chargé d’affaires apoštolskej nunciatúry v Bratislave, taktiež  archimandrita Jaroslav Lajčiak protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie, ako aj viacerí kňazi. O dvadsiatej hodine začala archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal otec arcibiskup Vasiľ. V samotnom úvode vladyka Cyril privítal vladyku Milana Chautura, emeritného biskupa Košickej eparchie a Mons. Andrija Jevčuka ako zástupcu nunciatúry na Slovensku. 

Vo svojej homílii otec arcibiskup vychádzal zo sviatku Zosnutia Božej matky. Poukázal na skutočnosť, že v dnešnom svete, ktorý sa chváli odbúravaním všetkých tzv. nevhodných, či zakázaných tém, je však téma smrti jednou z najviac obchádzaných a najprísnejšie tabuizovaných tém. “ …Vo všeobecnosti sa rozprávame o všetkých možných témach, nemáme problém rozprávať sa a argumentovať aj o našich obavách: o ekonomickej kríze, o zdražovaní, o inflácii, o nezamestnanosti, o globálnom otepľovaní, o politickej nestabilite, atď. Avšak ponad všetky tieto témy je tu jedna, s ktorou je skôr či neskôr každý z nás nejakým spôsobom konfrontovaný, ktorá je našou najväčšou spoločnou podvedomou obavou -  je to téma a situácia smrti….” možno o tejto téme uvažovať v rovine ateistickej ako o nezmyselnom konci všetkého, o rozplynutí sa do ničoty, ktorá je prázdnejšia ako vyfučaný balón. No kresťan by mal o nej uvažovať ako o prechode, o odchode do večnosti, o vrhnutí sa do náruče toho Ježiša, ktorý každému človeku išiel pripraviť miesto. “Máriino Nanebovzatie je predobrazom nášho vzkriesenia na konci vekov. Jej prechodu do večnosti ale predchádzal život v spojení s Ježišom, zdrojom pravdy a lásky, krásy a dobra. Preto jej smrť bola len prechodom k tomuto definitívnemu spojeniu sa so zdrojom svojej radosti a zmyslom svojho života. V tomto ju nasledujme, aby sme ju mohli nasledovať aj v jej radostnom spojení sa s jej Synom. Nasledujme jej čnosti, uvažujme o nich, inšpirujme sa nimi. Ako? Napríklad aj v každodennej modlitbe, ktorá nás cez Máriu vedie ku Kristovi.“ 

Večernú sv. liturgiu spevom doprevádzal bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova. 

Po svätej liturgii nasledovala Krížová cesta mladých, ktorú pripravila  Rada pre mládež Košickej eparchie. 

Slávnostnej nedeľnej svätej liturgii predchádzala modlitba Akatistu ku Klokočovskej ikone, modlitba utierne a prvá hodinka. Nasledovala cirkevnoslovanská svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur a homíliu predniesol vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup z Toronta (Kanada), Moleben ku Klokočovskej Bohorodičke  a svätý ruženec. 

Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a  apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Spoluslúžili vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR, vladyka Marián Pacák CSsR a mons. Andrij Jevčuk. Vladyka Peter sa všetkým pútnikom prihovoril aj v homílii. Poukázal na skutočnosť, že Ježiš Kristus človeku skrze evanjelium, ktoré zaznelo položil otázku: “Čo je to skutočne potrebné v ľudskom živote? Kvôli čomu sa my ľudia tak najviac staráme a znepokojujeme?” Človek sa stará a znepokojuje pre mnohé veci, ktoré však nedokáže ovplyvniť. Evanjeliova Marta je obrazom človeka dnešnej doby, ktorý nemá čas počúvať Božie Slovo. Vladyka Peter vo svojej homílii veriacim pripomenul, že to čo je v živote človeka naozaj potrebné, je viera. Vzorom viery má byť pre človeka  Mária, Ježišova matka, lebo Bohu povedala nech sa mi stane podľa Tvojho Slova. Povedala  to preto, lebo Boha skutočne milovala. V závere svojej homílie prítomných pútnikov povzbudil slovami, že Boha môžeme  milovať  práve preto, že poznáme o Ňom tieto pravdy: Boh Ťa miluje, Boh za Teba zomrel, a Boh Ťa chce spasiť a naplniť.

Celá odpustová slávnosť bola zakončená slávnostným sprievodom okolo chrámu, počas ktorého  bolo ohlásené evanjelium na všetky svetové strany. 

Hosťami na odpustovej slávnosti boli aj zástupcovia štátnej a verejnej správy. Za Národnú Radu Slovenskej Republiky to boli poslanci Miloš Svrček, Martin Čepček a Viliam Záhorčák, ktorý je zároveň primátorom mesta Michalovce. Spolu s ním mesto reprezentoval aj zástupca primátora Miroslav Dufinec. Košický samosprávny kraj zastupovali župan Rastislav Trnka a vicežupan Daniel Rusnák. Obec Klokočov reprezentovala jej starostka Monika Hudáčková.

Nedeľnú slávnosť svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor svätých Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej. Celú odpustovú slávnosť mali možnosť veriaci sledovať prostredníctvom TV Zemplín a  internetovej televízie Logos. 

TSKE

Foto: Samuel Bombár, Slavomír Gereg