Odhalenie a posvätenie busty bl. Metoda Dominika Trčku

Košice, 9. september (TSKE) Dňa 7. septembra sa v Michalovciach na Námestí slobody uskutočnilo slávnostné odhalenie a posvätenie busty redemptoristu bl. mučeníka O. Metoda Dominika Trčku CSsR – najvýznamnejšej osobnosti storočnice v Michalovciach.

 Bustu slávnostne odhalili: primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák, viceprovinciál redemptoristov o. Metod Marcel Lukačik CSsR a vladyka Milan Chautur CSsR - emeritný košický eparchiálny biskup, následne posvätil túto novu bustu. Slávnosti sa zúčastnilo spoločenstvo redemptoristov z Michaloviec, niekoľko kňazov a početné množstvo ľudí. Slávnosť skrášlil svojím spevom aj Zbor sv. Jozefa pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. Autorom tohto diela je umelec Ján Lukács z Moldavy nad Bodvou. Busta je bronzová, osadená na bielom travertínovom podstavci s mrežou.

Nech blahoslavený mučeník o. Metod Dominik Trčka CSsR, ktorý žil a pôsobil v Michalovciach v minulom storočí, sa prihovára u dobrotivého Pána Boha za súčasných aj budúcich obyvateľov a návštevníkov tohto mesta, a vyprosí nám dar živej viery, neochvejnej nádeje a nezištnej lásky.

TSKE informoval o. Ján Jozef Oharčák CSsR

Foto: Maroš Dupnák