Augustová fatimská sobota v Klokočove

Košice, 11. august (TSKE)V sobotu 6. augusta sa na sviatok Premenenia Pána konala fatimská sobota na pútnickom mieste v Klokočove.Program sa začal posvätným ružencom, ktorý viedla mládež z farnosti Trebišov. Pokračovalo sa modlitbou tretieho času a po modlitbe nasledovala katechéza otca Tomáša Haburaja, ktorý poukázal na angažovanie veriacich vo farnostiach, aby neboli iba pasívny, ale spolupracovali s kňazmi na aktivitách vo svojich spoločenstvách.  Po katechéze nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol košický emeritný biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. V homílii poukázal na komunikáciu s Bohom, ako sa človek v dnešnom svete viac zameriava na  mediálnu komunikáciu a zanedbáva komunikáciu s Bohom. Vladyka poukázal na Presvätú Bohorodičku, ktorá najskôr v tichu komunikovala s Bohom, a tak nás teraz skrze jeho slovo môže učiť v pokore slúžiť a načúvať, čo od nás žiada Boh.Na záver sa modlil moleben ku cti Presvätej Bohorodičky Klokočovskej a nasledovalo myrovanie. Spevom doprevádzal zbor svätého Jozefa pod vedením Mudr. Márii Gofusovej.

TSKE informoval Marek Bogdaň