Sviatok sv. Štefana, prvého uhorského kráľa, v košickej katedrále

Košice, 23. august (TSKE) V sobotu, 20. augusta sa v Katedrále Narodenia presv. Bohorodičky v Košiciach konala  ekumenická bohoslužba z príležitosti sviatku sv. Štefana, prvého uhorského kráľa. V hojnom počte sa jej zúčastnili maďarskí veriaci troch historických cirkví – gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a reformovanej – spolu so svojimi duchovnými pastiermi.

Bohoslužbu, zostavenú podľa vzoru byzantskej večierne, viedol gréckokatolícky synkel pre maďarských veriacich Vojtech Boháč. V kázni sa veriacim prihovoril  generálny vikár rímskokatolíckej cirkvi Zoltán Pásztor. Dekan reformovanej cirkvi v Košiciach Zoltán Oremus predniesol modlitby a prosby ku sv. Štefanovi. Bohoslužby sa zúčastnili aj Tamás Belá, rímskokatolícky kaplán a Patrik Pankulics, gréckokatolícky kaplán.

Slávnosť poctila svojou prítomnosťou aj generálna konzulka Dr. Ágota Hetey z Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach.

Bohoslužby sa tradične zúčastnili aj zástupcovia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku (Csemadok).

Foto: TSKE