Aktuality z Košickej eparchie

Mladí na púti Návrat k otcom v Nitre


Košice, 18. február (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda a Rada pre mládež slovenských gréckokatolíckych eparchií uskutočnili v sobotu 17. februára poznávaciu púť do staroslávnej Nitry s názvom Návrat k otcom 2024. Podujatie časovo nadväzovalo na liturgickú spomienku blaže...

Predstavitelia Spolku sv. Cyrila a Metoda navštívili Rím


Košice, 15. február (TSKE) Členovia predsedníctva Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Martin Mráz a o. Michal Hospodár, v uplynulých dňoch absolvovali pracovný pobyt v Ríme. Hlavným dôvodom ich pobytu bolo skúmanie historických súvislostí zo života Polykarpa G. Oleára OSBM. ...

Centrum pre mládež Košickej eparchie opäť otvorilo dvere budúcim animátorom


Košice, 12. február (TSKE) V dňoch 9. - 11. februára sa konal prvý ANIMA víkend v Dvoriankach, ladený v duchu spoznávania poslania animátora, ako i spoznávania sa navzájom. Po piatkovom úvode do víkendu cez starého pútnika mali budúci animátori možnosť putovať na vybran...

Dve slávnosti k úcte sv. Cyrila v Ríme


Košice, 12. február (TSKE) Na liturgickú pamiatku skonu sv. Konštantína-Cyrila sa stretlo spoločenstvo Slovákov pôsobiacich v Ríme na pôde Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. V Kostole sv. Cyrila a Metoda slávil sv. omšu otec Pavol Zvara, rektor ústavu. Spoluslúžilo...

Karneval vo farnosti Košice – Staré mesto


Košice, 12. február (TSKE) V sobotu 10.2. sa v priestoroch eparchiálneho úradu konal karneval. Po predstavení masiek sa deti vrhli na súťaže, ktoré si pre ne pripravili animátori. Tieto súťaže sa striedali s tanečnými kolami plnými nielen Erko tancov, ale aj hudby blízk...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 12. – 18. február 2024


Pondelok 12. február 9.30 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada 18.00 Košice - katedrála: Veľké povečerie a časť kajúceho kánonu sv. Andreja Krétskeho Utorok 13. február Bratislava - služobná cesta 11:30 Tlačová konferencia o náboženskej slobode S...

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa otvorilo výstavu o talianskom velikánovi Leonardovi da Vincim


Košice, 5. február (TSKE) V piatok 2. februára 2024 sa konala v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove vernisáž výstavy „Leonardo známy i menej známy“. Výstava sa venuje prierezu diel talianskeho umelca, vedca, vynálezcu i inovátora Leonarda Da V...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 5. - 11. február 2024


Pondelok 5. február 10.00 Prešov - TV Lux 14.00 Prednášky online PravF UK Utorok 6. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Streda 7. február Ružomberok - pracovne stretnutie  Štvrtok 8. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Piatok 9. fe...

Košická eparchia má nového diakona


Košice, 1. február (TSKE) V nedeľu 4. februára slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ archijerejskú sv. liturgiu v košickej katedrále. Počas liturgie udelil diakonskú vysviacku poddiakonovi Jozefovi Havrilčákovi, ktorý zastáva službu arcibiskupského ceremoniára. Obrad diak...

Slávnostné otvorenie výstavy Leonardo – známy i neznámy


Košice, 1. február (TSKE) V piatok 2. februára sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove uskutoční o 13:30h slávnostné otvorenie výstavy o svetoznámom talianskom velikánovi, umelcovi, vedcovi, vynálezcovi a vizionárovi mnohých technológií Leonardovi Da Vin...

V sobotu sa Michalovciach uskutoční Metropolitný deň zasväteného života


Košice, 31. január (TSKE) V sobotu 3. februára sa v rámci Fatimskej soboty uskutoční v michalovskej Bazilike minor Metropolitné stretnutie zasvätených osôb. Siedmi gréckokatolícki biskupi zo Slovenska na čele s arcibiskupom Jonášom sa stretnú s 97 zasvätenými rehoľnými ...

Pred 16. rokmi bol Košický apoštolský exarchát povýšený na eparchiu


Košice, 29. január (TSKE) Košická eparchia bola kánonicky zriadená 30. januára 2008, bulou pápeža Benedikta XVI. Qui successimus a podriadená prešovskému metropolitnému stolcu. Eparchia, ako samostatná cirkevnoprávna jednotka, vznikla povýšením Košického apoštolského ex...

Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi poďakovala v Košiciach za slovenské slzy a pomoc vojnou zmietanej Ukrajine


Košice, 29. január (TSKE) V nedeľu 28. januára navštívil Košice na pozvanie arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk, vrchný arcibiskup kyjevo-haličský a hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Vladyka Ševčuk predsedal archijerejskej s...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 29. január - 4. február 2024


Pondelok 29. január Košice - Eparchiálny úrad: agenda Utorok 30. január 10.30 Prešov - vedecká rada GTF PU Košice - Eparchiálny úrad: agenda Streda 31. január Ružomberok - Rada pre rodinu KBS Štvrtok 1. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 22. - 28. január 2024


Pondelok 22. január Košice - Eparchiálny úrad: agenda 13.30 on-line prednášky PravF UK Utorok 23. január 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada Streda 24. január 10.00 Streda nad Bodrogom - kontrolný deň Štvrtok 25. január Košice - Eparc...

Gréckokatolíci v nedeľu začali duchovnú prípravu pred biskupskou vysviackou


Košice, 22. január (TSKE) Od nedele 21. januára do soboty 27. januára 2024, kedy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční biskupská vysviacka nového prešovského arcibiskupa metropolitu jeromonacha Jonáša (Jozefa Maxima), bude v celej Gréckokatolíckej metrop...

Posviacka bohostánku vo farnosti Košice - Furča.


Košice, 22. január (TSKE) V Nedeľu o Zachejovi 14. januára 2024 arcibiskup Cyril Vasiľ, SJ, košický eparchiálny biskup, posvätil nový bohostánok v gréckokatolíckom chráme Božej Múdrosti vo farnosti Košice – Furča na sídlisku Dargovských hrdinov. V príhovore sa poďakoval...

Posviacka kaplnky a slávnostné otvorenie Gréckokatolíckeho pastoračného strediska (GPS) pre mladých v Košiciach


Košice, 11. január (TSKE) V stredu 10. januára sa v Košiciach uskutočnila posviacka kaplnky a otvorenie Gréckokatolíckeho pastoračného strediska pre mladých v Košiciach, s názvom GPS Košice. Ide o prvý krok z realizácie vízie Rady pre mládež Košickej eparchie, budovať v...

Pápež potvrdil novú hlavu Sýrsko-malabarskej katolíckej cirkvi


Košice, 10. január (TSKE) Pápež František dnes potvrdil v úrade hlavy Sýrsko-malabarskej katolíckej cirkvi biskupa Mar Raphaela Thattila, ktorého zvolila synoda biskupov Sýrsko-malabarskej cirkvi v predchádzajúcich dňoch. Mar Rafael Thattil má 67 rokov a doteraz pôsobil...

Vianoce v rómskej osade Habeš


Košice, 6. január (TSKE) V nedeľu 17. a 24. decembra sa v kaplnke na Habeši v Sečovciach stretlo spoločenstvo ľudí, ktorí sa pripravovali na sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista. Za pomoci pani Fedorkovej, ktorá je vedúcou Komunitného centra rímskokatolíckej Charity v S...