Aktuality z Košickej eparchie

Púť synov a otcov


Košice 22. jún (TSKE) V sobotu, 19. júna, sa konal druhý ročník Púte synov a otcov Košickej eparchie. Trasa púte viedla z  Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na Folkmarskú skalu. Popri spoločnom kráčaní prežili synovia a otcovia výnimočný čas...

Deň rodiny v michalovskej gréckokatolíckej farnosti


Košice 22. jún (TSKE) V nedeľu 19. júna, v rámci slávenia 2. nedele po Zostúpení Svätého Ducha, sa v michalovskej gréckokatolíckej farnosti uskutočnil Deň rodiny. Dopoludňajší program začal sv. liturgiou, v ktorej sa prihovoril otec Maroš Rinik, miestny farár a protopre...

Športovo relaxačný deň pre utečencov z Ukrajiny


Košice 21. jún (TSKE)V sobotu 18. júna sa v priestoroch rodinného centra Košickej eparchie, určeného na pomoc a prácu s ukrajinskými odídencami, uskutočnilo významné podujatie. V areáli centra na Kostolianskej ulici sa zišlo 25 ľudí vrátané detí, ktoré museli opustiť sv...

Kňazský deň Košickej eparchie


Košice 20. jún (TSKE) V pondelok 20. júna sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibisku...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20.jún – 5. júl 2022


Pondelok 20. jún 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Kňazský deň 14.00 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie dokumentu o pátrovi Fedorovi 16.30 Košice - kostol Premonštrátov: sv. omša pri príležitosti životného jubilea opáta Ambróza Štrbáka Utorok 21. jún 9.0...

Porada riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice


Košice, 15. jún (TSKE) Dňa 14. júna sa v priestoroch pastoračného centra gréckokatolíckej farnosti Košice-Staré Mesto konala hodnotiaca porada riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. Prítomných riad...

Odpustová slávnosť v Kožuchove


Košice, 13. jún (TSKE) Počas uplynulej nedele, ktorá nesie názov Nedeľa Všetkých svätých, slávili veriaci v gréckokatolíckom chráme v Kožuchove odpustovú slávnosť. V jubilejnom roku 100. výročia od jeho postavenia a posvätenia navštívil tento chrám  archimandrita Jarosl...

Posviacka obnoveného chrámu v Brezine


Košice, 13. jún (TSKE) V nedeľu Všetkých svätých 12. júna, vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Brezina. Pri tejto príležitosti posvätil obnovený zovňajšok miestneho chrámu zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13.– 19. jún 2022


Pondelok 13. jún 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Utorok 14. jún Bratislava: ročníkové stretnutie po 35 rokoch od kňazskej vysviacky Streda 15. jún Rím - Dozorná rada Pápežskej nadácie ACN Štvrtok 16. jún 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Agenda...

Júnová Fatimská sobota v Klokočove


Košice, 7. jún (TSKE) V najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie, v Klokočove, sa v sobotu 4. júna zišli veriaci z celej eparchie. Zišli sa na Fatimskej sobote, ktorá sa niesla v duchu svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať koncom júna v Ríme. Samotná slávn...

Odpustová slávnosť Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach


Košice, 7. jún (TSKE) Počas víkendu 4.-5. júna sa konala eparchiálna odpustová slávnosť v michalovskej Bazilike minor pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Program odpustovej slávnosti začal modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou. Pred sobotnou ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 6.– 12. jún 2022


Pondelok 6. jún Badín: Plenárne zasadnutie KBS Utorok 7. jún Badín: Plenárne zasadnutie KBS Streda 8. jún Dopoludnia: Košice - Eparchiálny úrad – Agenda Popoludní: Odlet do Ríma Štvrtok 9. jún Rím - Pápežská rada pre legislatívne texty  Piatok...

Výberové konanie


Gréckokatolícka eparchia Košice Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu PROJECT MANAGER pre medzinárodný projekt: „Integrationsprojekt mit dem Auswärtigen Amt Deutschland“   CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO MIESTA:  Plánovanie, organizovanie, koordinovanie, ...

Modlitba ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine v Klokočove


Košice, 1. jún (TSKE) Počas celého mesiaca máj, ktorý je zasvätený mariánskej úcte, Svätý Otec František veriacich pozýval k dennej modlitbe ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine, ako aj vo všetkých častiach sveta. V posledný deň tohoto mesiaca pápež viedol túto modlit...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 30. máj – 5. jún 2022


Pondelok 30. máj 10.00 online Vedecká rada KU Ružomberok 14.00 online Akreditačná komisia UK Utorok 31. máj 17.00 Klokočov – sv. liturgia a modlitba posvätného ruženca za mier  Streda 1. jún 15.30 Bratislava – pracovné stretnutie Štvrtok 2. jún 9...

Požehnanie opravených zvonov v Belži


Košice, 30. máj (TSKE) Vo štvrtok 26.mája boli v chráme Nanebovstúpenia Pána v Belži požehnané opravené zvony. Slávnostnosť samotného požehnania umocnila prítomnosť archimandritu Jaroslava Lajčiaka, protosynkla (generálneho vikára) Košickej eparchie. Otec Jaroslav vo sv...

V Zalužiciach požehnali nový ikonostas


Košice, 29. mája (TSKE) V nedeľu 29. mája sa v gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice v Zalužiciach konala veľká slávnosť. V tento deň vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť a pri tejto príležitosti požehnal nový ikonost...

Predsynodálne eparchiálne zhromaždenie Košickej eparchie


Košice, 29. mája (TSKE) V poslednú májovú sobotu sa v košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky stretli zástupcovia synodálnych konzultácií z Košickej eparchie. Spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchiálnym biskupom, a prítomnými kňazmi slávili...

Modlitba posvätného ruženca za mier na celom svete v Klokočove


Košice, 29. mája (TSKE) Svätý Otec František v máji vyzýval veriacich k dennej modlitbe ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine, ako aj za zmierenie a pokoj vo všetkých častiach sveta. V posledný deň mesiaca, ktorý je osobitne zasvätený mariánskej úcte, bude o 18.00 hod ...

Prezident U. S. Steel Košice odovzdal symbolický šek na sumu 100 000 eur riaditeľke Gréckokatolíckej eparchiálnej charity


Košice, 26. mája (TSKE) Vo štvrtok 26. mája prezident U. S. Steel Košice pán James Bruno odovzdal symbolický šek na sumu 100 000 eur riaditeľke Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Anne Ivankovej. Do tejto sumy prispeli zamestnanci U. S. Steel Košice a dcérskych spo...