Aktuality z Košickej eparchie

Duchovná obnova kňazských manželských párov Košickej eparchie


Košice, 13. november (TSKE) Rada pre rodinu Košickej eparchie pripravila v dňoch 10. – 12. novembra 2023 duchovnú obnovu pre kňazské manželské páry. Obnovu sprevádzal vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzant...

Duchovná obnova manželov vo farnosti Košice- Staré mesto


Košice, 13. november (TSKE) Dňa 11. novembra sa konala duchovná obnova manželov vo farnosti Košice – Staré mesto. Duchovná obnova začala modlitbou 3. hodinky so vzácnym hosťom otcom Ivanom Molčanyim. Po modlitbe sa prítomní začali spoločne zamýšľať nad otázkami: "Čo je ...

Jesenná “Cer´kov z molodŷma” už má za sebou dve podujatia


Košice, 12. november (TSKE) A ďalšie dve pred sebou. Aj tento semester pokračuje O.Z. molodŷ.Rusynŷ v organizovaní duchovno-vzdelávacích podujatí na internátoch Jedlíkova v Košiciach, ktoré v rámci projektu “Cer´kov z molodŷma” organizuje už siedmy rok. Na prvé pod...

Mladí sa stretli s exministrom Karasom


Košice, 11. november (TSKE) Vo štvrtok 9. novembra sa v Bratislave konala diskusia s exministrom spravodlivosti Viliamom Karasom, ktorú organizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela. Na podujatí boli účastní predovšetkým absolventi výmenn...

V Amerike vysvätili šiesteho biskupa eparchie Parma


Košice, 10. november (TSKE) Naši bratia a sestry vo viere, ktorí žijú v eparchii Parma sa dočkali nového biskupa. Na biskupský trón eparchie Parma zasadol ako šiesty sídelný biskup vladyka Robert Mark Pipta. Eparchia Parma bola zriadená v roku 1969 ako súčasť metropó

V Ríme sa naposledy rozlúčili s Mons. Michelom Bergerom


Košice, 9. november (TSKE) V stredu 8. novembra sa v Ríme v cháme sv. Atanáza pri Pápežskom gréckom kolégiu rozlúčili s Mons. Michelom Bergerom, jedným z najväčších znalcov byzantskej ikonografie. Pohrebným obradom predsedal vladyka Manuel Nin O.S.B., apoštolský exarcha...

Novembrová Fatimská sobota


Košice, 6. november (TSKE) V michalovskej Bazilike minor sa 4. novembra veriaci ľud zišiel na fatimskú sobotu. Duchovný program mal na starosti protopresbyterát Spišská Nová Ves a začal sa modlitbou posvätného ruženca. Nasledoval tretí čas a katechéza, v ktorej otec Ada...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ slávil v Ríme večiereň na sviatok blaženého Teodora Romžu


Košice, 30. október (TSKE) Až srdce radosťou poskočilo, keď sa človek v pondelok 30. októbra porozhliadol po chráme sv. Antona pri pápežskom kolégiu Russicum. Ani nevedeno, kedy bol chrám takto naposledy plný duchovenstva a veriacich. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup ...

Gréckokatolícky kalendár 2024 je už k dispozícii


Košice, 29. október (TSKE) V posledných októbrových dňoch prebieha distribúcia knižného kalendára s názvom V brázde Metodovej 2024, ktorý už vyše troch desaťročí vydáva Spolok sv. Cyrila a Metoda. Aj nový kalendár prináša zaujímavé a podnetné čítanie z oblasti cirkevnej...

Pápež vymenoval za nového prešovského arcibiskupa Jonáša J. Maxima


Bratislava 26. októbra (TK KBS) Svätý Otec František dnes, vo štvrtok 26. októbra 2023, na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera, vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním rehoľný kňaz SEODr. J...

Arcibiskup Vasiľ: "Zneucťovanie mŕtvol bolo vždy znakom barbarstva."


Košice, 22. október (TSKE) V nedeľu 22. októbra, v predvečer sviatku sv. Jakuba, slávil v Košiciach arcibiskup Cyril Vasiľ SJ starobylú liturgiu sv. apoštola Jakuba. Prinášame vám homíliu, ktorú predniesol počas bohoslužby: Každý d...

V Košiciach sa rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Valentínom Tkáčom


Košice, 20. október (TSKE) V piatok 20. októbra sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky rozlúčili s gréckokatolíckym kňazom Valentínom Tkáčom. Pohrebné obrady viedol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup.  Prinášame vám nekro...

Ľudové misie pod vedením otcov redemptoristov vo farnosti Dvorianky


Košice, 20. október (TSKE) V dňoch 8. až 15. októbra sa vo farnosti Dvorianky konali ľudové misie pod vedením otcov redemptoristov. Veriacich sprevádzali počas Svätých misií otec Jozef Jurčenko CSsR a otec Jozef Kišak CSsR. Otcov z Kongregácie Najsvätejšieho vykupiteľa ...

Kňazský deň Košickej eparchie


Košice 20. október (TSKE) Vo štvrtok 19. októbra sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcib...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 16. - 22. október 2023


Pondelok 16. október  Vranov u Brna - spoločné zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska  a Konferencie biskupov Česka Utorok 17. október Vranov u Brna - spoločné zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska  a Konferencie biskupov Česka Streda 18. október V...

Archimandrita Lajčiak navštívil rumunskú Oradeu


Košice, 13. október (TSKE) V dňoch 13.-15. októbra 2023 sa archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, zúčastnil otvorenia pastoračného roka v rumunskom meste Oradea. Pozval ho vladyk Virgil Bercea, gréckokatolícky eparchiálny biskup vo Veľkom Varadín...

Formačné stretnutie trvalých diakonov


Košice, 13. október (TSKE) V rámci permanentnej formácie trvalých diakonov sa 12. októbra uskutočnilo stretnutie piatich trvalých diakonov Košickej eparchie s moderátorom o. Michalom Hospodárom. Pri spoločnom slávení sv. liturgie v Kaplnke Troch svätiteľov sestier bazil...

Odpustová slávnosť v Klokočove pri príležitosti sviatku Patrónky Zemplína


Košice, 9. október (TSKE) V nedeľu 8.októbra sa uskutočnila v mariánskom pútnickom mieste v Klokočove odpustová slávnosť. Stalo sa tak pri príležitosti sviatku ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove - Patrónky Zemplína, ktorá pred viac ako 350 rokmi zázračne slzila. ...

Trojakcia na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda


Košice, 9. október (TSKE) Štvrtok a piatok 5. a 6.októbra sa na Strednej odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach niesol v znamení každoročnej TROJ – AKCIE. V prvý deň ju otvorila slávnostná IMATRIKULÁCIA nových prvákov. Celý večer sa niesol v duch...

Fatimská sobota (nielen) cirkevných škôl


Košice, 9. október (TSKE) Slávenie  fatimskej soboty 7.októbra  v mariánskom pútnickom mieste v Klokočove sa nieslo v duchu modlitby, ktorá spojila učiteľov a zamestnancov nielen cirkevných  škôl, ale všetkých pedagógov, ktorí vnímajú kresťanský rozmer vo výchove ako po...