Aktuality z Košickej eparchie

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13. - 19. december 2021


Pondelok 13. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 14. december Rím - služobná cesta Streda 15. december Rím - služobná cesta Štvrtok 16. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 17. december Banská Bystrica - duchovné c...

Magyarországi egyházak közös nyilatkozata a házasság, a család és az emberi méltóság védelmében


A házasságra és a családra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát hangsúlyozzák karácsony előtti közös nyilatkozatukban a magyarországi egyházak. Az állásfoglalást teljes terjedelmében közöljük: „Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képé

Synodálne stretnutie o spoločenských otázkach


Košice, 10. december (TSKE) Stretnutie členov synodálneho (pod)tímu pre oblasť spoločenského života sa uskutočnilo 9. decembra v Košiciach. V poradí už druhé takéto podujatie otvoril a moderoval Ing. Pavol Hric. Po spoločnej modlitbe oboznámil prítomných s priebehom syn...

Svätý Mikuláš v Londýne


Košice, 10. december (TSKE) Svätý Mikuláš nezabudol ani na gréckokatolíkov v Anglicku. Vo farnosti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Londýne zavítal k deťom, ktoré sa tam zišli z blízkeho i ďalekého okolia v nedeľu 5. decembra. Počas svätej liturgie otec Siarhie...

Ukončenie roku svätého Jozefa na eparchiálnom úrade v Košiciach


Košice, 7. december (TSKE) V stredu 8. decembra bude v Katolíckej cirkvi ukončený osobitný Rok svätého Jozefa. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, sa spolu s najbližšími zamestnancami pri tejto príležitosti 7. decembra na eparchiálnom úrade ...

Nová internetová stránka komisie pre Synodu v Košickej eparchii


Košice, 7. december (TSKE) V októbri pápež František vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, je rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Aktuálne prebieha prvá fáza na...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 6. - 12. december 2021


Pondelok 6. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 7. december Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 8. december Košice - Duchovná obnova pre sestry služobnice Štvrtok 9. december Košice - online zasadanie komisií a rád Konferencie b...

Prezentácia filmu Mučeník múdrosti


Košice, 1. december (TSKE) V priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach sa 30. novembra uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu s názvom Ján Mastiliak – Mučeník múdrosti. Film z produkcie Spolku sv. Cyrila a Metoda uviedol jeho predseda o. Michal Hospodár. Spomenul okoln...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 29. november - 5. december 2021


Pondelok 29. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 30. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 1. december Rím - pracovná cesta Štvrtok 2. december Rím - pracovná cesta Piatok 3. december Rím - pracovná cesta Sobota ...

Puzzle „Christos Raždajetsja!“


Košice, 24. november (TSKE) V čase prebiehajúcej Filipovky a blížiacich sa sviatkov Narodenia Pána, Rada pre mládež Košickej eparchie v spolupráci s Masmediálnou komisiou Košickej eparchie pripravila puzzle "Christos raždajetsja". Toto puzzle má ľuďom pripomínať prav...

Chrámový sviatok v kláštore otcov baziliánov v Trebišove


Košice, 24. november (TSKE)V nedeľu 22. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup posvätil obnovený kríž v areáli kláštora otcov baziliánov v Trebišove. Posviacka obnoveného kríža sa konala pri príležitosti chrámového sviatku v Nedeľu K...

Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii


Košice, 23. november (TSKE) Uplynulý týždeň patril v Cirkvi na Slovensku mladým. V dňoch 15. – 21. novembra totiž prebiehal Týždeň Cirkvi pre mládež, v rámci ktorého bol mladým Košickej eparchie ponúknutý pestrý program. Vychádzajúc z motta „Vstaň, ustanovím ťa za svedk...

Košický protosynkel na pastoračnej návšteve v Prahe


Košice, 22. november (TSKE) V dňoch 20. až 22. novembra navštívil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie, Arcibiskupský kňazský seminár v Prahe. Momentálne v ňom študujú v rámci programu Erazmus dvaja bohoslovci Košickej eparchie...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 22. - 28. november 2021


Pondelok 22. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 23. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 24. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 25. november Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 26. november ...

Oslava Jubilea premonštrátov s Gréckokatolíkmi


Košice, 17. november (TSKE)Posledný pútnický víkend pri príležitosti Jubilea 900 rokov od založenia Rádu premonštrátov bol venovaný gréckokatolíkom. Program púte začal podvečer v sobotu 13. novembra koncertom duchovnej hudby, ktorý v sebe spojil hudobné tradície kresťan...

Homília vladyku Cyrila Vasiľa SJ na Trnavskej novéne 2021


Košice, 17. november (TSKE) V utorok 16.novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup predniesol homíliu v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Stalo sa tak pri príležitosti Trnavskej novény, ktorá je tento rok tematicky spätá s mimoriadnym Rokom s...

Odpustová slávnosť farnosti Košice - Ťahanovce


Košice, 16. november (TSKE) Gréckokatolícka farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v nedeľu 14. novembra odpustovú slávnosť spojenú s oslavou 20. výročia beatifikácie patrónov chrámu. Hlavným slúžiteľom bol vl...

V pondelok 15. novembra začala príprava na Vianoce – sviatky Narodenia Pána


Košice, 15. november (TSKE) Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vstúpila v pondelok 15. novembra do pôstneho obdobia pred sviatkami Narodenia Pána, známeho najmä pod názvom „Filipovka“, pretože začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa, ktorý v liturgickom kalendári pri...

V Bačkove si pripomenuli 50 rokov od posvätenia chrámu


Košice, 15. november (TSKE) V gréckokatolíckej farnosti Bačkov sa 7. novembra uskutočnila odpustová slávnosť ku cti sv. Michala Archanjela a všetkých beztelesných mocností. Pri tejto príležitosti si veriaci pripomenuli 50. výročie od posvätenia ich chrámu. Slávnosti sa ...

Srdcia vďačné Bohu za jubileum farnosti Trhovište


Košice, 15. november (TSKE) Žalmista hovorí, že vek nášho života je sedemdesiat rokov, ak sme pri sile tak osemdesiat. Ľudský život málokedy prekročí magickú hranicu sto rokov. Čo nedokáže jednotlivec, to však dokáže spoločenstvo. Možno práve také, akým je spoločenstvo ...