Odpustová slávnosť v Klokočove

Košice 2. august (TSKE) V najvýznamnejšom pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočove sa počas druhého augustového víkendu uskutoční odpustová slávnosť. 

Program:

Program duchovnej obnovy pred odpustom:

11.08. štvrtok

18: 00 Sv. liturgia

*  modlitba za zdravie duše i tela a požehnanie šatkou sv. Gerarda.

* modlitba za manželské páry pri problémoch s počatím, donosením dieťaťa.

 12.08. piatok

18: 00 Sv. liturgia

* modlitba za zdravie duše i tela na príhovor bl. Metoda Trčku a pomazanie sv. olejom. 

Program odpustovej slávnosti: 

SOBOTA 13. 8. 2022 

16:00             Deviata hodinka a malá večiereň  - Košice  

17:00             Malé svätenie vody  - Sečovce

18:00             Veľká večiereň s lítiou - Trebišov

19:15             Mládežnícky ruženec  - Rada pre mládež  

20:00             Archijerejská svätá liturgia, myrovanie

22:30             Krížová cesta mladých - Rada pre mládež duchovný  program mladých

 

NEDEĽA 14. 8. 2022

24:00            Svätá liturgia slovenská s panychídou - Michalovce

01:30            Eucharistická poklona – adorácia v chráme

05:00             Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke - Sobrance

06:00             Utiereň a prvá hodinka - o. Baziliáni

07:30             Svätá liturgia staroslovienska - o. Redemptoristi slávi preosvietený vladyka Marián Andrej Pacák CSsR

09:00            Klokočovský moleben k presvätej Bohorodičke - o. Redemptoristi

09:30             Ruženec - rehoľné sestry

10:00             Archijerejská svätá liturgia slávi preosvietený vladyka Cyril Vasiľ, SJ košický eparchiálny biskup, za účasti slávnostného kazateľa vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa a apoštolského administrátora Prešovskej archieparchie a ďalších vzácnych hostí, sprievod okolo  chrámu, myrovanie