Syntéza synodálnej cesty Košickej eparchie

Košice 18. júl (TSKE)V týchto dňoch sa ukončuje prvá (eparchiálna) fáza Synody o synodalite. Jej ovocím je dokument s názvom Záverečná syntéza. Syntézu na základe textov za jednotlivé oblasti synodálneho procesu v Košickej eparchii redakčne spracoval o. Michal Hospodár, eparchiálny koordinátor.

Dokument bol schválený najosv. vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, arcibiskupom - košickým eparchiálnym biskupom a odovzdaný na sekretariát KBS.

Z konzultačnej fázy vzišlo viacero príloh, z ktorých ku syntéze prikladáme dve.

Záverečná syntéza je verejne prístupným  dokumentom.

Nachádza sa na odkaze: www.synoda.grkatke.sk/o-synode/záverečná-syntéza


TSKE