V prvý prázdninový deň sa na Kostolianskej ulici stretli deti a matky z Ukrajiny

Košice 6. júl (TSKE)V piatok 1. júla sa na Kostolianskej ulici stretli deti a matky na nové načerpanie síl. Košická eparchia tu zriadila denné centrum pre pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. Ráno sa deti s ich mamami stretli na autobusovej stanici s animátormi a spoločne cestovali do denného centra na Kostoliansku ulicu v Košiciach. V tento prvý prázdninový deň sa tím animátorov  pod vedením otca Pantelejmona, mnícha Univskej laury  postaral o celý priebeh dňa. Deti spolu s dospelými sa zoznámili  a aktivity sa niesla v duchu oddychu, hier súťaži a nechýbalo aj malé občerstvenie. Horúci deň neodradil účastníkov a zišlo sa ich 30. Zazneli tu aj národné piesne v doprovode bandury (hudobný nástroj). Prítomní tak deti, ako aj dospelí v rozhovoroch sa vyjadrili, že aj v tomto pre nich ťažkom čase je potrebná duchovná posila. Všetci prítomní dostali pozvanie na nastávajúce akcie Denného centra Košickej eparchie.

TSKE informovala Alžbeta Gerberyová