Duchovná púť pre matky s detmi z Ukrajiny

Košice, 9. august (TSKE) Denné centrum Košickej eparchie 8. augusta, usporiadalo duchovnú púť na pútnické miesto do Ľutiny. Tejto púte sa zúčastnili matky a deti z Ukrajiny, ktoré žijú v Košiciach. Súčasťou programu bola sv. liturgia v drevenom chráme v Ľutine. Tú doprevádzal svojím spevom ,rodinný zbor ZRNO z Ternopiľa, ktorý je známy nielen na Ukrajine, ale aj vo svete. Diriguje ho matka rodiny a spievajú s ňou štyri dcéry.  V tichom prostredí pútnického miesta, v objatí  modlitby, prírody a pohody, deti a matky sa duchovne povzbudili a načerpali novú silu. Denné centrum Košickej eparchie takýmto spôsobom rozvíja aj duchovnú oblasť v životoch tých, ktorí stále trpia pre vojnový konflikt na susednej Ukrajine.

TSKE informovala sr. Alžbeta Gerberiová