Aktuality z Košickej eparchie

Deň s vladykom v spoločenstve SKALA


Košice, 14. február (TSKE)Mäsopôstna nedeľa podľa byzantského obradu bola pre spoločenstvo Skala výnimočná. Vyše sto členom spoločenstva sa stretlo v priestoroch biskupského úradu v Košiciach s vladykom Andrejom M. Pacákom CSsR. Zmyslom stretnutia bolo predstavenie činn...

V Košiciach oslávili skon Konštantína – Cyrila


Košice, 14. február (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda si pripomenul blažený skon Konštantína – Cyrila Filozofa 12. februára v Košiciach – Terase. Svätú liturgiu za živých členov spolku pri tejto príležitosti slávil o. Michal Hospodár, predseda spolku. V homílii sa o. Mi...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13. - 19. február 2023


Pondelok 13. február Rím – pracovná cesta Utorok 14. február Rím – pracovná cesta Streda 15. február Rím – pracovná cesta Štvrtok 16. február 10.00 Bratislava - inaugurácia dekana TFTU Piatok 17. február 9.00 Prešov - Metropolitná liturgická k...

Ples rodín v Trebišove


Košice 12. február (TSKE) V sobotu  11. februára   sa v gréckokatolíckej farnosti Trebišov uskutočnil Ples rodín 2023. Hlavným organizátorom  bol protopresbyter  o. Dušan Seman. Celé podujatie pripravila mládež s deťmi farnosti pod vedením sr. Pavly Dutkovej OSBM. Poduj...

Karneval vo farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice 13. február (TSKE) Na Mäsopôstnu nedeľu 12. februára sa vo farnosti Poruba pod Vihorlatom v spolupráci farského úradu, obecného úradu a materskej škôlky v hojnom počte stretli deti, ich rodičia i starí rodičia na Fašiangovom karnevale. Ešte pred začatím Svätej Št...

Karneval vo farnosti Košice - Staré mesto


Košice 12. február (TSKE) Všetci sme božími deťmi. V tomto duchu sa nieslo karnevalové popoludnie v sobotu 11. februára vo farnosti Košice-Staré mesto. Po spoločnej modlitbe a predstavení masiek si animátori pripravili pre deti zaujímavé súťaže, ktoré striedali tanečné ...

Sv. liturgia s biskupom Milanom Lachom SJ v priamom prenose rádia Lumen


Košice, 10. február (TSKE) Katolícka rozhlasová stanica Rádio LUMEN odvysiela v priamom prenose uvedenie novovymenovaného pomocného biskupa Milana Lacha SJ v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. Počúvať archijerejskú liturgiu za účasti apoštolského nuncia Nic...

Správna voľba povolania


Košice, 10. február (TSKE)V utorok 7.februára bola v Košiciach otvorená prezentačno–propagačná akcia SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA.Podujatie každoročne organizuje KSK pre deviatakov zvažujúcich svoje budúce povolanie a vyberajúcich si k tomu adekvátnu strednú školu. Medzi des...

Deň zasväteného života Košickej eparchie


Košice, 6. február (TSKE)Februárová fatimská sobota bola spojená s Dňom zasväteného života v Košickej eparchii. Program pripravili a viedli redemptoristi z michalovského kláštora. Na túto fatimskú sobotu prišli nielen početní mariánski ctitelia, ale aj rehoľníci a rehoľ

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 5. -12. február 2023


Pondelok 6. február 9.00 Michalovce - pracovné stretnutie s riaditeľmi nemocníc na území mesta Michalovce  Utorok 7. február 18.00 Klokočov - pracovné stretnutie Streda 8. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda  Štvrtok 9. február Badín - Stretnu...

V Sečovciach si pripomenuli 110. výročie narodenia ThDr. Jána Murína


Košice, 2. február (TSKE) V pondelok 30. januára si priaznivci cyrilo-metodskej myšlienky pripomenuli 110. výročie narodenia miestneho rodáka ThDr. Jána Murína, gréckokatolíckeho kňaza, zakladateľa Jednoty sv. Cyrila a Metoda (dnes Spolok sv. Cyrila a Metoda) a popredné

Deň učiteľov Gréckokatolíckej eparchie Košice 2023


Košice, 1. február (TSKE) Dňa 30. januára, pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa konal Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej 

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 30. január – 5. február 2023


Pondelok 30. január 9.00 Košice - katedrála: Archijerejská sv. liturgia pri príležitosti Dňa učiteľov 10.30 Košice - DKC Veritas: program dňa učiteľov 13.00 Košice - Eparchiálny úrad - agenda  Utorok 31. január 8.45 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie p...

Ples spoločenstva Skala rodín


Košice, 30. Január (TSKE) Dňa 20. januára 2023 sa konal v Jablonove na Spiši 5. ročník Reprezentačného plesu Spoločenstva kňazských a laických rodín SKALA. Ples otvorilo spoločné slávenie Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v chráme sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí

Megemlékeztek Kassán a Görögkatolikus Egyház metropoliai rangra emelésének 15. évfordulójáról


Kassa, január 30. (TSKE) Január utolsó hétvégéjén, a három szent főpap, Nagy Szent Bazil, Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János ünnepére készülve - a helyi egyház megemlékezett a Szlovákiai Görögkatolikus Egyház metropoliai rangra emelésének 15. évfordulójáró

V Košiciach oslávili 15. výročie povýšenia exarchátu na eparchiu


Košice, 30. Január (TSKE) Počas posledného januárového víkendu, očakávajúc sviatok Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Ján Zlatoústeho -  si miestna cirkev pripomenula 15. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku n...

Cirkev a synoda sú synonymá


Košice, 28. Január (TSKE) Koncom januára ôsmi zástupcovia Košickej eparchie cestovali do Nimnice, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roka 2023. Od 26. do 27. januára sa biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a eparchií

Kanonická vizitácia vo farnosti Košice-Západ spojená s malým odpustom


Košice, 25. Január (TSKE) Na začiatku Nového roka, po sviatkoch Zjavenia Pána, do farnosti Košice – Západ zavítal otec archimandrita Jaroslav Lajčiak, kde vykonal dvojdňovú kanonickú vizitáciu. Najprv vizitoval farskú kanceláriu, kde skontroloval administratívnu dokumen...

24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností


Košice, 24. január (TSKE) V sobotu 21. januára 2023 zorganizovala farnosť Košice-Staré mesto už 24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností.  Po troch pandemických rokoch sa tak opäť mali možnosť veriaci stretnúť a spoločne zabaviť v priestoroch Congress ho...

Vianočný koncert Denného centra bl. Teodora Romžu


Košice, 19. január (TSKE) Košická eparchia svojou otvorenosťou, prispela k vytvoreniu rodinného zázemia pre vojnou skúšaných Ukrajincov.  13. januára 2023 Denné centrum bl. Teodora Romžu Košickej eparchie usporiadalo ,,Rizvdjanyj večer“. Podujatie bolo adresované ľuď