Aktuality z Košickej eparchie

Svetlý pondelok vo farnosti Michalovce oslávili s arcibiskupom Vasiľom


Košice, 18. apríl (TSKE) Vo Svetlý pondelok vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Nadviazalo sa tak na dlhoročnú predpandemickú tradíciu návštevy vladyku vo Svetlý pondelok vo ...

Pastiersky list arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ pri príležitosti sviatkov Paschy 2022


Košice, 18. apríl (TSKE) Prinášame vám pastiersky list vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa, pri príležitosti sviatkov Paschy 2022, ktorý sa na Svetlý pondelok číta vo všetkých chrámoch Košickej eparchie: Ctihodní otcovia, drahí bra...

Vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach zaznelo radostné Christos Voskrese


Košice, 18. apríl (TSKE) Radostné "Christos Voskrese - Kristus vstal z mŕtvych!" zaznelo v Nedeľu Kristovej Paschy aj vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach. Tento radostný spev o víťazstve Ježiša Krista nad smrťou a jeho vzkriesení tam zaniesli mladí z...

Spev Christos Voskrese po dvoch rokoch pandémie zaznieval radostnejšie


Košice 18. apríl (TSKE) Počas uplynulých dvoch rokov boli sviatky Paschy poznačené pandémiou Covid19. Zatiaľ čo minulý rok bola verejnosť z bohoslužieb najvýznamnejších sviatkov liturgického roku úplne vylúčená, tento rok tomu bolo už inak a tak spev Christos Voskrese –

Arcibiskup Vasiľ nad Ježišovým hrobom: "Dnes pod krížom si znova vyberáme, kým chceme byť."


Košice, 15. apríl (TSKE) Na Veľký piatok popoludní predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup, modlitbe večierne s uložením plaščenice do hrobu. Prvý krát po dvoch rokoch pandémie sa mohli všetci veriaci slobodne zúčastniť na obradoch Veľkéh...

Zomrel kňaz Mons. Jozef Tóth


Košice, 15. apríl (TSKE) V stredu 13. apríla sa konala rozlúčka s nebohým kňazom-básnikom Mons. Jozefom Tóthom vo farskom Kostole sv. Jána Nepomuckého v Haniske pri Košiciach. Pri tejto príležitosti slávil zádušnú sv. omšu Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. V k...

Gréckokatolícki kňazi spovedajú na vlakovej stanici v Košiciach


Košice, 14. apríl (TSKE) Vo Svätý a veľký štvrtok katolícki veriaci vstúpili do bezprostredného slávenia veľkonočných sviatkov. Počas nich si pripomínajú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Príprava na sviatky Kristovho vzkriesenia prechádza aj cez vnútorné ...

Slová arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ kňazom Košickej eparchie na Veľký štvrtok 2022


Košice, 14. apríl (TSKE) Prinášame vám v homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorú predniesol počas liturgie slávenej na Veľký štvrtok v spoločenstve kňazov Košickej eparchie v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach: Drahí bratia kňazi.Po dv...

Vo Veľký štvrtok sa vladyka Cyril stretol s kňazmi Košickej eparchie


Košice, 14. apríl (TSKE) Na Svätý a veľký štvrtok 14. apríla vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého. V katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach sa tak stretol s kňazmi ...

Kvetná nedeľa v Košiciach


Košice, 12. apríl (TSKE) Počas uplynulého víkendu Katolícka cirkev slávila poslednú predveľkonočnú nedeľu, ktorá nesie názov Kvetná. Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú liturgiu v katedrálnom...

Odpustová slávnosť v dome sv. Lazára


Košice, 9. apríl (TSKE)V Dome sv. Lazára v Košiciach, ktorý je prevádzkovaný v rámci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity, sa v sobotu svätého a spravodlivého Lazára 9. apríla, uskutočnila odpustová slávnosť.  Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup -...

Prvý slovenský gréckokatolícky kňaz obhájil doktorát v Jeruzaleme


Košice, 5. apríl (TSKE) Dňa 4. apríla obhájil v Jeruzaleme na Fakulte biblických vied a archeológie – Studium Biblicum Franciscanum – Pápežskej univerzity Antonianum, Milan Diheneščík, kňaz Gréckokatolíckej eparchie Košice, svoju dizertačnú prácu na tému The Covenant of...

Strednú školu sv. Jozafáta v Trebišove navštívil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity


Košice, 5. apríl (TSKE) V pondelok 4. apríla navštívil Strednú odbornú školu služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove Ján Hero, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity,  spolu s Petrom Pollákom, ml., poslancom NR SR a ich sprievodom. Na pôde školy delegáciu priví

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 3. - 10. apríl 2022


Pondelok 4. apríl 9:00-12:00 Košice - Eparchiálny úrad – agenda 13:00 Trebišov - stretnutie s Jánom Herom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Utorok 5. apríl Casale Monferrato (Taliansko) – pracovná cesta Streda 6. apríl Casale Monferrato (Tal...

Fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach


Košice, 3. apríl (TSKE) Dňa 2. apríla sa uskutočnila Fatimská sobota v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu má prívlastok Akatistová sobota. Táto sobota nesie pomenovanie Akatistová, pretože v tento deň spievame oslavný ...

V Sečovciach začala 6. viceprovinciálna kapitula sestier baziliánok


Košice, 3. apríl (TSKE) V piatu pôstnu nedeľu 3. apríla navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ Sečovce, kde sa nachádza sídlo viceprovincie sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku. Spolu so sestrami baziliánkami, sr. Naukraciou Zavackou, OSBM, vice...

Cirkevní predstavitelia sa stretli s maďarským štátnym tajomníkom Miklósom Soltészom


Košice, 3. apríl (TSKE) Štátny tajomník Maďarska pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész sa stretol 29. marca 2022 v Dunajskej Strede s predstaviteľmi kresťanských cirkví a židovskej komunity. Podujatia sa zúčastnili: Róbert Kiss, generálny vikár tr...

Nová kaplnka a detský kútik na Železničnej stanici v Košiciach


Košice, 1. apríl (TSKE) Košická železničná stanica sa stala miestom pomoci už od prvých dní utečeneckej situácie našich východných susedov. Okrem organizácie príchodu, pomoci s ubytovaním či rozvozom prichádzajúcich Ukrajincov sa v tomto týždni rozhodla Košická eparchia...

Soltész Miklós álamtitkárral találkoztak a keresztény és zsidó egyházak képviselői


Kassa, március 30. (TSKE) A történelmi egyházak és a zsidó hitközség képviselőivel találkozott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Dunaszerdahelyen március 29-én a római-katolikus plébánián. A rendezvényen ré

Synodálny reliéf v Michalovciach


Košice, 29. marec (TSKE)V rámci synodálneho kráčania veriacich v Košickej eparchii sa pri katechéze využíva aj synodálny drevený reliéf. Na tretiu pôstnu nedeľu 27. marca ho priniesol zo Sečoviec otec Miroslav Pohár protopresbyter (dekan) Sečovského protopresbyterátu a ...