Katechézy Dobrého pastiera – Metodický seminár

Košice, 24. február (TSKE) vo štvrtok 22. februára sa v priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach konal metodický
seminár organizovaný Eparchiálnym katechetickým úradom sv. prvomučeníka Štefana.
Tentokrát sa na ňom zúčastnili nielen kňazi a katechéti vyučujúci náboženstvo na školách, ale
aj ďalší priaznivci práce s deťmi. Seminár bol totiž venovaný katechézam Dobrého pastiera,
ktoré prišla predstaviť Mgr. Lenka Bene, MBA, výkonná riaditeľka OZ Átrium Dobrého
pastiera, ktoré na Slovensku metódu týchto katechéz zastrešuje. Seminár sa začal modlitbou
tretej hodinky spolu s ostatnými zamestnancami eparchiálneho úradu. Po nej účastníkov
seminára pozdravil a úvodným slovom povzbudil vladyka Cyril Vasiľ, ktorý celému podujatiu
udelil archijerejské požehnanie. Úvod seminára patril krátkej katechéze na tému Cesta k
pasche, ktorú pripravil o. Pavol Mihajlo a v ktorej povzbudil prítomných k hlbšiemu
prežívaniu pôstneho obdobia. Po nej už slovo dostala pani Lenka Bene, ktorá v dvoch blokoch
prednášok predstavila celú koncepciu katechéz Dobrého pastiera, ktorými sa v jednotlivých
átriách katechéti snažia deťom vo veku od 3 do 12 rokov spôsobom im prístupným
sprostredkovať Božie slovo a liturgiu. Súčasťou prezentácie bolo aj množstvo zaujímavých
pomôcok, používaných v týchto katechézach. Účastníci mali tiež možnosť zakúpiť si
literatúru z danej oblasti.

TSKE informoval Milan Diheneščík

Foto: Jozef Kmec, Pavol Mihajlo