Animátorska škola - Od zážitkovej pedagogiky k neformálnemu vzdelávaniu

Košice, 20. marec (TSKE) Po februárovom dobrodružnom víkende sa Animátorská škola Košickej eparchie preniesla späť do domáceho prostredia Centra pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach.

Snahou bolo nastaviť režim a poukázať aj na určité stále časti víkendov, preto sa druhý ANIMA víkend začal pre všetkých zúčastnených večerou „spoločného stola“. Slávnostné sedenie po skupinkách poskytlo priestor pre vzájomné zdieľanie s animátormi. Spoločný úvod do víkendu prostredníctvom večere v podobe agapé predstavuje takisto dôležitú rolu v budovaní spoločenstva na Animátorskej škole. Ďalšou významnou časťou bol spoločný úvodný rituál, teda akýsi duchovný „otvárací ceremoniál“ celého víkendu.

Po spoločnom modlitbovom večeri,  cez „slovo dňa“ sa piatok prehupol do edukačne ladenej soboty, ktorá predstavila témy zamerané na riadenie skupín a tímovej práce. Pod vedením lektorov Štefánie Čepovej, zodpovednej laičky Rady pre mládež Košickej eparchie, a o. Jána Fedorišina, predsedu Rady pre mládež, sa budúci animátori vzdelávali v problematike vedenia mladých kresťanských skupín a tímovej spolupráce. Rozoberali metódy, fázy a problematiku vzhľadom na rozoberanú tému a tiež počúvali o tímovej práci, úlohách a typoch ľudí v skupinách.

Jednou z metód neformálneho vzdelávania je aj prípadová štúdia, na ktorú bol priestor počas nedeľnej práce v skupinách. Hneď po liturgii s domácim farským spoločenstvom predstavili animátori svojim skupinkám konkrétnu situáciu s problémom, ponúkli priestor na štúdium a spoločne problémy pomenovávali a pracovali na vyjadrení riešenia. Mnoho aktivít, rozhovorov, silných duchovných zážitkov aj úsmevných momentov, no predovšetkým prístup vedenia animátorského tímu a animátorov len umocnilo atmosféru v poradí už druhého víkendu Animátorskej školy Košickej eparchie.

autor článku: Ráchel Zorvanová

foto: Peter Ančočík, Sofia Mikulová