Putovná duchovná obnova s vladykom Cyrilom 2024

Košice, 29.marec (TSKE) Počas Kvetného víkendu ponúkla Rada pre mládež už druhý ročník Putovnej duchovnej obnovy s vladykom Cyrilom, na ktorej sa zúčastnilo 23 mladých pútnikov. Toto putovanie bolo pripodobnením putovaniu Ježiša so svojim učeníkmi, cez skúsenosť so vzkriesením Lazára v Betánii, ako aj so slávnostným prijatím v Jeruzaleme.

Pútnici začali svoju púť v obci Ruskov, kde sa v piatok poobede stretli a vydali na cestu. Mali však možnosť vyraziť už aj skôr, z obce Kalša, čo využilo zopár z nich. Mladých putovanie najprv priviedlo do obce Blažice, kde si vypočuli históriu kópie ikony Presvätej Bohorodičky z mesta Kluž, ktorá sa nachádza v miestnom chráme. Následne pokračovali smerom do obce Nižný Čaj, rodnej obce vladyku Cyrila, kde spolu s ním slávili liturgiu Vopred posvätených darov. Taktiež prijali pohostinnosť pani starostky, ktorá si pre nich na obecnom úrade pripravila sladké pohostenie. Záver dňa patril presunu na miesto nocľahu, do obce Bohdanovce, kde po krátkom zdieľaní sa s ovocím pôstneho kráčania, vladyka Cyril uviedol pútnikov do témy kardinálnych čnosti, ktoré lemovali celú cestu pútnikov.

V sobotu ráno po výdatných raňajkách sa pútnici vydali opäť na cestu. Počas nej mali štyri zastavenia, počas ktorých im vladyka priblížil postupne každú zo štyroch kardinálnych čností. Prechádzajúc cez vyhliadku neďaleko Vyšnej Myšle, dorazili pútnici na Koscelek, kde sa nachádzajú ruiny kostola z 13. storočia. Na tomto mieste, v čare prírody, slávili mladí sobotnú sv. liturgiu.

Zastávka na obed bola v Nižnej Myšli pod archeoskanzenom, kde pútnikov vrelo privítal starosta obce Nižná Myšľa, odkiaľ následne pokračovali pútnici v putovaní až do Krásnej. Záverečný čas púte mladí kráčali v stíšení a v samote.

Privítaní domácimi duchovnými otcami v starej kaplnke farnosti Nad jazerom, slávili mladí Veľkú večiere, po ktorej sa stretli pri jednom stole večere i zdieľania zážitkov. V nedeľu, po slávení utierne Kvetnej nedele, doputovali šťastlivo do katedrály, kde Kvetnú nedeľu oslávili archijerejskou sv. liturgiou. Záverečnou bodkou púte bol spoločný slávnostný obed pútnikov s vladykom Cyrilom v košickom Gréckokatolíckom pastoračnom centre pre mladých - tzv. GPS.

Tento víkend umožnil mladým bližšie sa spoznať a zažiť silu spoločenstva, či už formou rozhovorov, zastavení alebo počas stíšenia. Milo prekvapení pohostinnosťou starostov a prívetivosťou miestnych, posilnení občerstvením všetci zvládli dokončiť púť aj napriek bolestiam či únave. Sila spoločenstva, krása prírody, prítomnosť a slová vladyku Cyrila, ako aj hlboké rozhovory, či sv. spovede - toto všetko bola Putovná duchovná obnova s vladykom Cyrilom 2024.

Autor: Júlia Krunková
Foto: Sofia Mikulová, Štefan Ančočík, Veronika Krunková