PODEĽME SA! A POMÔŽME 2024

Pozývame Vás zapojiť sa aj v tomto Pôstnom období do 18. ročníka akcie Podeľme sa! 2024.

Udržanie bývania nízkopríjmových rodín s deťmi je jedným z najzávažnejších problémov ochrany rodiny ako takej na Slovensku. 

Ochrany pred jej bezdomovectvom. Každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená chudobou. Najhoršie sú na tom domácnosti s väčším počtom detí a tie, kde sa o deti stará iba jeden rodič.

Pre zdražovanie sa ocitli v situácii, že ak zarobia do 700 eur, na jeden deň im vychádza na jedlo päť eur. Musia sa preto spoľahnúť na pomoc dobrých ľudí. Pomôžte aj Vy, prosíme, zorganizovaním pôstnej polievky vo Vašej farnosti či spoločenstve! 

Spoločne tak zachránime desiatky jednorodičovských rodín či rodín s väčším počtom detí ! 

Akciu Podeľme sa! 2024 s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska, organizujú spolu Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar počas 40-dňového pôstneho obdobia na tomto darcovskom portáli. Zbierka je riadne registrovaná na MV SR. 

Výťažok z nej môžete poukázať na zbierkový účet vedený v Prima Banka Slovensko, a.s.:

SK21 3100 0000 0040 5009 5800

Alebo cez darovaciu stránku na Darujme: CHCEM SA PODELIŤ