Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 4. – 10. marec 2024


Pondelok 4. marec

Košice - Lorinčík: plénum KBS 

Utorok 5. marec

Košice - Lorinčík: plénum KBS 

Streda 6. marec

Košice - Lorinčík: duchovná obnova KBS

Štvrtok 7. marec

Košice - Lorinčík: duchovná obnova KBS

Piatok 8. marec

Košice - Lorinčík: duchovná obnova KBS

Sobota 9. marec

10.00 Košice - Dóm sv. Alžbety: sv. omša pri príležitosti stého výročia narodenia kard. Jozefa Tomka

Nedeľa 10. marec

17.00 Rím - Slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda - slávnostný kazateľ na sv. omši pri príležitosti stého výročia narodenia kard. Jozefa Tomka