Krížová cesta na Habeši v Sečovciach

Košice, 26. marec (TSKE) Vo štvrtok 21.3.2024 boli obyvatelia Habeša v Sečovciach svedkami mimoriadnej udalosti. Pod vedením o. Štefana Ančočika, jeho manželky a synov, sa mohli prvýkrát verejne pomodliť Krížovú cestu, ktorá prechádzala celým Habešom. Atmosféra počas modlitby bola jedinečná a neopakovateľná! Je to ďalšie ovocie misie medzi rómskym obyvateľstvom, ktoré potrebuje zblízka vidieť a dotknúť sa Ježiša Krista a Cirkvi.

foto: Štefan Ančočik ml.