Aktualizačné vzdelávanie učiteľov SOŠPg v Prahe

Košice, 23. február (TSKE) V dňoch 21. – 23. februára sa učiteľský zbor našej strednej pedagogickej školy zúčastnil aktualizačného vzdelávania v Prahe. Hlavným bodom programu bola prednáška českého kňaza, teológa, molekulárneho biológa, bioetika a pedagóga Karlovej univerzity MARKA VÁCHU.

Nemenej pútavé boli aj ďalšie sprievodné akcie: unikátna NEVIDITEĽNÁ VÝSTAVA (reálne prenesenie sa do „života“ nevidiacich - prístupná len v troch európskych metropolách), či návšteva Národného pedagogického múzea J. A. Komenského.

 

Text: Alena Szakalová

Foto: Michaela Benediková