Aktuality z Košickej eparchie

Aplikácia Časoslov sa rozšírila do Križevackej eparchie


Košice, 2. február (TSKE)V Nedeľu 30. januára, pri príležitosti osláv patrónov chorvátskej Križevackej eparchie - Troch svätiteľov, vladyka Milan Stipić slávnostne spustil aplikáciu “Grkokatolički časoslov”. Po slávnostnej archijerejskej svätej liturgii v katedrálnom ch...

V Choňkovciach môžu vyrábať liturgické víno


Košice, 31. január (TSKE) Vo štvrtok 27. januára vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie, spolu s otcom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (vikárom) Košickej eparchie, navštívili obec Choňkovce. Pri tejto príležitosti vínna majsterk...

V michalovskej škôlke realizovali projekt "Rastieme s Bohom"


Košice 31. január (TSKE) Priestory materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach prechádzajú v ostatnom čase postupnou rekonštrukciou a obnovou, aby boli podnetným a bezpečným prostredím. Vďaka podpore nemeckej katolíckej nadácii Renovabis, v sp...

Vladyka Cyril navštívil spišskú farnosť Helcmanovce


Košice, 31. január (TSKE) V rámci pastoračných návštev farností Košickej eparchie navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, spišskú farnosť Helcmanovce. V miestnom chráme sv. archanjela Michala slávil sv. liturgiu spolu s otcom Kassiánom...

Prijímanie záväzkov učeníctva v spoločenstve SKALA


Košice, 31. január (TSKE) V Nedeľu o Zachejovi 30. januára sa v priestoroch biskupskej rezidencie v Košiciach stretli členovia Spoločenstva kňazských a laických rodín (SKALA). Pravidelné stretnutie kňazov i laikov zo školy učeníctva bolo obohatené o prijatie záväzkov ma...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 31. január – 6. február 2022


Pondelok 31. január Košice - Stretnutie s učiteľmi cirkevných škôl Utorok 1. február Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 2. február 10.45 Košice - Eparchiálny úrad: Duchovná obnova pre zamestnancov ep. úradu 12.00 Košice - katedrála: sv. liturgia...

Pred štrnástimi rokmi bola kánonicky zriadená Košická eparchia


Košice, 29. január (TSKE) V nedeľu 30. januára uplynie štrnásť rokov čo bola kánonicky zriadená Košická eparchia, bulou pápeža Benedikta XVI. Qui successimus a podriadená prešovskému metropolitnému stolcu. Eparchia, ako samostatná cirkevnoprávna jednotka, vznikla povýše...

Posvätili nástenné ikony obnovenej katedrály v Miskolci


Košice, 25. január (TSKE)  V nedeľu, 23. januára sa konala posviacka obnoveného interiéru katedrály v Miskolci. Najviditeľnejším prvkom reštaurácie je 72 ikon na stenách katedrály, zhotovených v postbyzantskom štýle. Fresky boli napísané (namaľované) podľa kanonickýc...

Megáldották a belsőleg felújított miskolci székesegyházat


Kassa, január 24. (TSKE)  Január 23-án, az Isteni Ige vasárnapján ünnepi Szent Liturgia keretében szentelték meg a belsőleg felújított Miskolci székesegyházat. A felújítás leglátványosabb része a mintegy hetvenkét posztbizánci stílusban készült ikon. A falfestmények ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 24. - 30. január 2022


Pondelok 24. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 25. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 26. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 27. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda  Piatok 28. január  Košice -...

Počet gréckokatolíckych veriacich v porovnaní so sčítaním v roku 2011 narástol


Košice 20. január (TSKE) Vo štvrtok 20. januára boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúce sa náboženského zloženia obyvateľstva. V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním v roku 2011 narástol počet gréckokatolíkov na Slovensku o 5,5 percenta...

Mukačevská eparchia vyznamenala arcibiskupa Vasiľa radom III. stupňa hieromučeníka Tedora Romžu


Košice 20. január (TSKE) Na sviatok Svätého Bohozjavenia podľa juliánskeho kalendára, 19. januára, predsedal slávnostnej archijerejskej liturgii v katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Užhorode vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup. Do naš

Vladyka Cyril oslávil vo farnosti Košice-Terasa tzv. „malý odpust“


Košice 17. január (TSKE) V nedeľu 16. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú v Gréckokatolíckom chráme svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla vo farnosti Košice – Západ. Spoločne s veriacimi tak oslávil...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 17. - 23. január 2022


Pondelok 17. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 18. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 19. január 9:30 Užhorod (Ukrajina) - archijerejská sv. liturgia pri príležitosti sviatkov Bohozjavenia podľa juliánskeho kalendára Štvrto...

Vladyka Milan Chautur CSsR bol pred 30. rokmi menovaný za biskupa


Košice 11. január (TSKE) Presne pred 30. rokmi, 11. januára 1992, na sviatok prepodobného Teodóza, vodcu mníchov spoločného života, bola vo Vatikáne zverejnená správa o menovaní rehoľného kňaza Milana Chautura CSsR za pomocného biskupa do Prešova. Pápež sv. Ján Pavol II...

Nový predseda Rady pre rodinu Košickej eparchie


Košice, 10. január (TSKE) V pondelok 10. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, uviedol do úradu nového predsedu Rady pre rodinu Košickej eparchie. Stal sa ním protojerej ThLic. Jozef Matejovský PhD., ktorý je zároveň farárom farnosti K...

Vladyka Cyril Vasiľ slávil sviatky Narodenia Pána na Ukrajine


Košice, 10. január (TSKE) V čase od 7. do 9. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (generálnym vikárom) Košickej eparchie navštívili studitský monastier (kláštor) v Univskej la...

Posvätenie synodálneho reliéfu v Košiciach


Košice, 10. január (TSKE) V Nedeľu po Osvietení 9. januára bol v košickej katedrále vyslaný nový signál smerom k synodálnemu kráčaniu. Pri konci večierne v spoločenstve vyše desiatich kňazov vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, posvätil nový ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 10. - 16. január 2022


Pondelok 10. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 11. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 12. január Bratislava – pracovná cesta Štvrtok 13. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 14. január Košice - Eparchiá

Sviatky Bohozjavenia v košickej katedrále


Košice, 7. január (TSKE) Tohtoročné sviatky Teofánie – Bohozjavenia začal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, v stredu ráno modlitbou Kráľovských hodiniek v košickej katedrále. Popoludní spoločne s veriacimi a kňazmi katedrály i Eparchiálneh...