Vianoce v rómskej osade Habeš

Košice, 6. január (TSKE) V nedeľu 17. a 24. decembra sa v kaplnke na Habeši v Sečovciach stretlo spoločenstvo ľudí, ktorí sa pripravovali na sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista. Za pomoci pani Fedorkovej, ktorá je vedúcou Komunitného centra rímskokatolíckej Charity v Sečovciach, si deti a mládež postavili vianočný stromček, ktorý bol skrášlený vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Nasledovali spoločné modlitby, poďakovania a koledy, ktoré sa prítomní učili pod vedením o. Štefana Ančočika a dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj hostia zo zahraničia.

Pozvanie na misiu prijalo niekoľko zahraničných študentov z Medzinárodného teologického inštitútu z Trumau v Rakúsku, ktorí ochotne pomáhali pri ohlasovní radostnej zvesti o príchode Božieho Syna.

Vzájomne si zavinšovali, porozprávali o domácich vianočných zvykoch, poďakovali za uplynulý rok a vyprosovali Božie požehnanie a ochranu Presvätej Bohorodičky.

V odovzdaní sa do Božej dobroty a prozreteľnosti vstupuje Rómska misia do nového roka 2024.

TSKE informoval Štefan Ančočik

Foto: Štefan Ančočik