Na druhý sviatok vianočný privítali v Trebišove arcibiskupa Vasiľa

Košice, 29. december (TSKE) Už tradične ako každý rok na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke, sa vo farnosti Trebišov slávila sv. liturgia za účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ.  Slovami: "Boh je verný svojim prísľubom" , povzbudzoval vladyka veriacich farnosti počas homílie. "S nami Boh! Sľubuje nám, že bude pri nás v každej životnej situácii," zdôraznil a poukázal na povinnosť každého veriaceho chrániť eucharistického Krista, ktorého prijímame do nášho vnútra. Vyzdvihol sv. Jozefa, ktorý útekom do Egypta chránil malého Ježiška pred Herodesom. Je na nás chrániť si Ho v našom srdci pred hriechom, aby ostal medzi nami a v spoločenstve našej farskej rodiny. Na oplátku koledníci z Dobrej noviny ohlásili vladykovi Cyrilovi novonarodeného Ježiška svojimi vinšmi a piesňami.


TSKE informovala: Alžbeta Semanová


Fotografie: Bibiána Semanová