Mikuláš navštívil rómsku osadu na Habeši

Košice, 12. december (TSKE)V sobotu 9. decembra zažili deti v rómskej osade na Habeši výnimočnú slávnosť, kedy prvýkrát v histórii ich kaplnky medzi nich zavítal arcibiskup Mikuláš. Veľké prekvapenie začalo hneď po príchode, kedy sa deti nevedeli vynadívať na osobu, ktorá vystupuje z auta. Stretnutie začalo spoločnou modlitbou, ktorú viedol o. Štefan Ančočik, ktorý je poverený pastoráciou Rómskej misie v Sečovciach. Nasledovala pieseň ku sv. Mikulášovi a katechéza o živote obľúbeného svätca, hlavne medzi deťmi. Niekoľko odvážnych detí zaspievalo pieseň a zaznela aj dlhá báseň o živote a dobrote sv. Mikuláša. Počas myrovania rozdával Mikuláš sladké darčeky, ktoré potešili všetky prítomné deti.

Pokračovali modlitby a náboženské piesne, ktoré sa deti naučili pri spoločných stretnutiach za obetavej a nezištnej pomoci manželky kňaza Emy Ančočikovej a jej synov Štefana a Petra, ktorí sa dokážu aj napriek posmeškom a vžitým predsudkom zo strany majority “ponížiť” a ohlasovať vieru medzi rómskou komunitou. Po skončení stretnutia v kaplnke nasledovalo posvätenie príbytkov rodín, ktoré k sebe pozvali kňaza.

Ako povedal o. Michal Fedorčák, ktorý sa dlhé roky venoval pastorácii Rómov v Sečovciach: “ Slúžim tým najchudobnejším, ktorí sa nemajú čím odvďačiť… lebo odmenu dáva Boh!” 

TSKE informoval Štefan Ančočík