V Nacinej Vsi rozdávali vianočnú radosť

Košice, 1. január (TSKE) V predposledný deň roka 2023, v sobotu 30. decembra, sa v Nacinej Vsi (Michalovský protopresbyterát) pod názvom "Christos raždajetsja" uskutočnil v poradí 15. ročník Prehliadky vianočného folklóru, ktorý pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach v spolupráci s miestnou farnosťou sv. Cyrila a Metoda a obcou Nacina Ves. Na rozdiel od predošlých troch prehliadok, ktoré sa v tejto obci uskutočnili v kultúrnom dome, tohtoročná sa konala v miestnej cerkvi, postavenej a posvätenej pred 30 rokmi. V úvode všetkých privítal a pozdravil o. Martin Mráz, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Na príklade tohtoročných nezvyčajných jasličiek v nepokojmi zmietanom meste Betlehem poukázal na to, že aj keď okolnosti slávenia Vianoc môžu byť iné v každom národe, kultúre či životných a spoločenských podmienkach, podstata ostáva stále tá istá. Je to tajomstvo Boha, ktorý chce vstúpiť do nášho sveta a našich vzťahov. 

Ako prvá sa predstavila domáca ženská folklórna skupina Radosť pestrým výberom kolied v cirkevnej slovančine a slovenčine. Skupinu, ktorá je v posledných rokoch pravidelným účastníkom týchto prehliadok, doprevádzal na akordeóne Miroslav Poľak. Po domácich sa prítomným predstavil rímskokatolícky miešaný spevácky zbor Lusticus s korepetítorkou Adelou Šaffovou a dirigentkou Oľgou Bereznaninovou, ktorý je na týchto podujatiach nováčikom. Popri tradičných slovenských koledách zaznela v ich podaní aj so sólistom Stanislavom Borkom známa vianočná koleda Adeste fideles. Ďalšie bloky patrili ženskej seniorskej speváckej skupine Ozvena z Michaloviec, vedenej Ľudmilou Lovašovou, ktorú na harmonike doprevádzali Zlata Sinčáková a Ján Zamutovský a časti ženskej speváckej zložky FSk Moravančan pod vedením Moniky Lašikovej. Taktiež tieto speváčky hlboko načreli do bohatej studnice vianočných kolied a piesní. Po nich zazneli rusínske koledy a piesne z regiónu Horného Zemplína v podaní Lukáša Leščišina z Humenného a bohatosť folklóru v regióne celého Zemplína mohli prítomní vyčítať aj zo záverečného vystúpenia skupiny Mihaľovski heľigonkare z Michaloviec.

Bohatý duchovný program tejto prehliadky, na ktorej viackrát odznela obľúbená koleda V Viflejemi novina (V Betleheme novina), ukončili piesňou Tichá noc, svätá noc. Na záver sa k účastníkom prihovorili podpredseda Spolku SCM o. Michal Hospodár a miestny farár o. Martin Onisík. Ďakovné listy zástupcom účinkujúcich odovzdal predseda spolku o. Martin Mráz. Odmenou za krásne duchovné popoludnie im bol aj častý potlesk a duchovná literatúra zo spolkového vydavateľstva Byzant. Veľké poďakovanie patrí taktiež domácim organizátorom – farnosti i obci.

Tieto prehliadky pri príležitosti narodenia Ježiška organizuje Spolok SCM s výnimkou dvoch "kovidových" rokov od roku 2007, kedy začínali v Rakovci nad Ondavou a postupne sa uskutočnili vo viacerých farnostiach Dolného Zemplína, Spiša a Horného Zemplína za účasti niekoľkých stoviek účinkujúcich. 

TSKE informoval Ján Poprik, Spolok sv. Cyrila a Metoda

Foto: Ján Poprik a TSKE