Aktuality z Košickej eparchie

Biblické zamyslenie vladyku Cyrila Vasiľa k Sviatku Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista


Sk 1, 1-11 1 Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im...

Vladykovia Cyril Vasiľ a Milan Chautur požehnali z lietadiel územie Košickej eparchie


Košice, 15. máj (TSKE) Košickí gréckokatolícki biskupi sa 14. Mája pripojili k modlitbovej iniciatíve pápeža Františka za odvrátenie pandémie Covid-19. V rámci tejto duchovnej aktivity prijali ponuku firmy TOMARK, slovenského výrobcu malých lietadiel, aby z paluby lieta...

Vyhodnotenie výtvarnej biblickej súťaže v Košickej eparchii


Košice, 12. máj (TSKE) V školskom roku 2019/2020 sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v Košickej eparchii zapojilo 29 žiakov. Eparchiálne kolo prebehlo 7. mája, pričom odborná komisia, ktorej predsedala výtvarníčka Michaela Benediková, vybrala z každej kat...

Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami


Od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam. Ako na tlačovej besede informoval predseda vlády Igor Matovič po  stretnutí s konzíliom odborníkov, v kostoloch počas bohoslužieb budú  označené v každej druhej lavici...

Odpust mladých Košickej eparchie NAŽIVO


Košice, 4. máj (TSKE) Rada pre mládež Košickej eparchie odvysielala 1. a 2. mája prostredníctvom TV Logos Odpust mladých NAŽIVO. Prostredníctvom živých prenosov takto ponúkla mladým priestor na spoločnú modlitbu i možnosť debatovať o otázkach chodenia a vzťahov. Odpust ...

Na Veľkej Poľane poďakovali za vernosť Gréckokatolíckej cirkvi


Košice, 4. máj (TSKE) V zaniknutej obci Veľká Poľana v okrese Snina v rodisku vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, sa 3. mája uskutočnila neverejná spomienková slávnosť, pri ktorej vladyka Milan na mieste pôvodného chrámu posvätil nový prestol a odhalil pamä

V Slovinkách oslávili sviatok sv. veľkomučeníka Juraja, svojho patróna


Košice, 27. apríl (TSKE) Už po desiaty krát sa v nedeľu 26. apríla uskutočnila v Slovinkách eparchiálna odpustová slávnosť v česť sv. veľkomučeníka Juraja. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, vyhlásil slovinský chrám za jedno z pútnických miest Košic...

Pohrebné obrady za Annu Chauturovú


Košice, 15. apríl (TSKE) V košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky sa 15. apríla uskutočnili pohrebné obrady za Annu Chauturovú, mamku vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa. Za účasti najbližšej rodiny, deti a vnúčat zosnulej, pohrebné

Pohreb Anny Chauturovej


Drahí bratia a sestry, v súvislosti s pohrebom zosnulej Anny Chauturovej, mamky nášho vladyku Milana oznamujeme, že pohrebné obrady sa uskutočnia v stredu 15.4.2020 o 10,00 v katedrálnom sobore Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach za účasti najbližšej rodiny. ...

Vďaka médiám zaznelo radostné Christos Voskrese v mnohých rodinách Košickej eparchie


Košice, 13. apríl (TSKE) Košická gréckokatolícka katedrála sa počas tohtoročného veľkopôstneho a paschálneho obdobia stala miestom hlavných mediálnych prenosov gréckokatolíckych bohoslužieb v Košickej eparchii. Košickí gréckokatolícki biskupi sa preto v závere liturgie ...

Pán si povolal Annu Chauturovú, mamu vladyku Milana Chautura


Christos Voskrese! V nádeji na  vzkriesenie oznamujeme všetkým, že dnes 13. apríla, vo Svetlý pondelok, odišla do večnosti zaopatrená sviatosťami pani Anna Chauturová, rod. Čornaničová  (1.1.1929 - 13.4.2020), mama vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneh...

V košickom sobore zaznelo radostné Christos voskrese!


Košice, 12. apríl (TSKE) V skoré ráno v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky zaznel spev Christos voskrese! Utiereň Kristovho vzkriesenia slávili košickí vladykovia Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, a Milan Chautur CSsR, košický e...

Vladyka Cyril Vasiľ: Vzkriesený Kristus aj dnes prechádza cez zatvorené dvere


Košice, 12. apríl (TSKE) Prinášame vám pastiersky list arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského  administrátora Košickej eparchie, ktorý adresuje pri príležitosti  tohtoročných sviatkov Paschy všetkým veriacim. Video verziu je možné pozrieť na: https://youtu.be/f-RM...

Očakávanie Kristovho vzkriesenia v košickej katedrále


Košice, 11. apríl (TSKE) Svätá a veľká sobota bola v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach prežívaná v očakávaní Kristovho vzkriesenia. V ranných hodinách košickí vladykovia Milan Chautur CSsR, eparchiálny biskup, a Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrát...

Bohoslužby Veľkého piatka v košickom sobore


Bohoslužby Veľkého piatku v košickom sobore Košice, 10. apríl (TSKE) V košickom sobore Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Veľký piatok 10. apríla v ranných hodinách slávili košickí vladykovia Utiereň strastí s čítaním 12 evanjeliových státí o utrpení Ježiša Krista. ...

Vladyka Milan Chautur: Kristus nám svojou smrťou otvoril bránu života


Košice 10. apríl (TSKE) Košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR sa prihovára vo Veľký piatok v aktuálnej situácii pandémie, aby poukázal na nádej z prežívania tohtoročnej Veľkej noci.

Bohoslužby Veľkého štvrtka


Košice, 9. apríl (TSKE) Vo Veľký štvrtok 9. apríla slávili košickí biskupi, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, a vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie svätú liturgiu, pri ktorej posvätili myro pre rok 2020. V závere svät...

Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa kňazom pri príležitosti Veľkého štvrtka


Košice, 9. apríl (TSKE) Vo Veľký štvrtok býva zvykom stretnutie biskupa so svojím kňazstvom v katedrálnom chráme. Vzhľadom na situáciu pandémie sa v Košickej eparchii toto stretnutie 9. apríla neuskutočnilo osobne, ale duchovne. Kňazi si v tento deń vypočuli príhovor vl...

Online prenosy z chrámov Košickej eparchie


VEĽKÝ PONDELOK - STREDA  06:30 hod.:  Utiereň, Košice/katedrála, online prenos 07:00 hod.:  Utiereň, Michalovce/bazilika, online prenos 07:30 hod.: 1. hodinka, Košice/katedrála, online prenos 16:30 hod.: Pobožnosť, Košice/katedrála, online prenos17:00 hod.:Slu...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu chrámov


V  súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby  zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23....