Pred 55 rokmi počas Druhého vatikánskeho koncilu bola slávená gréckokatolícka liturgia

Košice 7. december (TSKE) V nedeľu 6. decembra uplynulo 55 rokov od historickej udalosti. Práve na sviatok sv. Mikuláša, 6. decembra 1965, prakticky pred koncom štvrtého zasadania Druhého vatikánskeho koncilu, slávil gréckokatolícky biskup z Pittsburghu, vladyka Nicholas T. Elko (1909-1991), gréckokatolícku liturgiu v bazilike sv. Petra v Ríme. Táto liturgia bola v mnohom výnimočná.

Ako vieme, jedným z prínosov Druhého vatikánskeho koncilu je aj bohoslužba v reči ľudu. Že je to pastoračne potrebné vedeli aj naši gréckokatolíci v USA. Už v roku 1955 na pamätnej púti u sestier baziliánok v Uniontown v Pennsylvánii slávil gréckokatolícku liturgiu po anglicky známy kazateľ, biskup Fulton J. Sheen, a to za účasti približne 100 000 pútnikov.

19. novembra 1965 slávil v bazilike sv. Petra gréckokatolícku liturgiu po maďarsky vladyka Miklós Dudás OSBM (1902-1972), ktorý v roku 1944 vysvätil na vladyku blaženého Teodora Romžu.

A tak aj „mikulášska liturgia“ v Ríme v roku 1965 bola demonštráciou liturgie v reči ľudu. Prostopínije (spôsob liturgického spevu) tu štvorhlasne spievali po anglicky zboristi z pápežského kolégia Russikum. Dirigoval otec Ludwig Pichler SJ (1915-2017). Evanjelium na liturgii niesol arcibiskup z kanadského Vancouveru, Martin Michael Johnson (1899-1975).

Okrem vladyku Elka, ktorého rodičia ako vieme pochádzali zo zemplínskych obcí Čerhov a Nižný Žipov, boli kňazmi na liturgii Paul Graycar a vtedy ešte mladý Robert Taft SJ (1932-2018). Diakonovali John Repasky a David M. Petras (1941). Asistenciu tvorili Edward Semko a Andrew Mayernik. Už od päťdesiatych rokov na Russikum prichádzali z USA benediktíni, ktorých neskoršie doplnili bohoslovci amerických gréckokatolíckych biskupstiev.

V plnosti v tejto podobe nezaznela táto harmonizovaná (štvorhlasná zborová) liturgia po anglicky od tohto slávenia. Niektoré jej časti však prebrali viaceré anglické farnosti do svojho hudobného repertoáru. Za objavenie a digitalizáciu časti nahrávky tejto liturgie patrí veľké poďakovanie diakonovi Dr. Danielovi Galadzovi.

Liturgia v jazyku ľudu je veľkým darom pre všetkých, a my sme radi, že aj naše ľúbezné prostopínije zaznelo na slávu Boha pred zrakom celej cirkvi aj pri sviatku sv. Mikuláša v roku 1965.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: otec David M. Petras a diakon Dr. Daniel Galadza