Intronizácia (uvedenie do úradu) gréckokatolíckeho exarchu v Ríme

Košice 3. december (TSKE) V utorok 1. decembra 2020 dopoludnia v chráme sv. Sergeja a Bakcha na Piazza Madonna dei Monti v Ríme slávila slávnostná svätá liturgia spojená s intronizáciou Mons. Pavla Dionýza Lachoviča OSBM za exarchu pre gréckokatolíckych Ukrajincov v Taliansku. Spolu s ním bol na liturgii aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, sekretár kongregácie arcibiskup Gorgio Demetrio Gallaro, Mons. Paolo Selvadagi, pomocný biskup Rímskej diecézy a zástupca kardinála Angela De Donatisa – vikára Rímskej diecézy, vladyka Josif Milan - delegát Jeho blaženosti Svjatoslava Ševčuka, vrchného arcibiskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi; vladyka Irinej Bilyk, kanonik pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore a viacerí kňazi, vrátane protoarchimandritu baziliánskeho rádu, ako aj rektora Pápežského ukrajinského kolégia v Ríme. Prítomní boli aj diplomati Ukrajiny pri Svätej stolici a Talianskej republike, ako aj zástupcovia mužských i ženských reholí.

Po prečítaní pápežských dokumentov a gratulačného pozdravu od väčšieho arcibiskupa kyr Svjatoslava odprevadil kardinál Sandri biskupa Lachoviča na trón – horný sedes, kde ho intronizoval odovzdajúc mu biskupské žezlo za spevu Axios – je hodný, ktorý sa stal nosnou myšlienkou príhovoru kardinála. Ako povedal kardinál, biskupský trón nie je trónom moci, ale lásky a služby.

Podľa slov kardinála je toto Axios aj vyjadrením toho, že práve tento exarcha má žiť okrem spoločenstva s Bohom ešte iný, trojitý rozmer spoločenstva. So spolubratmi biskupmi, nielen ukrajinskými gréckokatolíckymi, ale aj s talianskymi, ktorých súčasťou biskupskej konferencie sa stal. A spoločenstvo s kňazmi a svojimi veriacimi. Vladykovi Dionýzovi pripomenul, že je Axios aj v strede svojich kňazov, bez ktorých pomoci je práca každého biskupa len polovičnou. Lebo práve oni sú konkrétnou službou v konkrétnom spoločenstve. Poprial mu, nech je pre nich skutočným otcom a pastierom.

Ako povedal kardinál, hoci mnohí Ukrajinci sú v Taliansku dočasne, ďalší tam už žijú trvalo a hoci sa pridŕžajú tradícii svojej krajiny, prišli do kresťanského národa, ktorý ich aj cez toto biskupstvo už nevníma ako cudzincov, ale ako bratov vo viere. Kardinál tak vyjadril aj očakávanie, že na znak tohto bude exarchát sláviť Paschu spoločne práve s talianskymi bratmi a sestrami.

Na záver sa kardinál poďakoval aj kardinálovi Angelovi De Donatis, ako aj celej rímskej diecéze a talianskej biskupskej konferencii za ich pomoc a sprevádzanie tohto nového biskupstva v jeho úplných začiatkoch.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Nicoletta Borgia