V Bielorusku uväznili gréckokatolíckeho kňaza

Košice 2. december (TSKE) Ako informovala kúria apoštolského vizitátora pre Gréckokatolíkov v Bielorusku, v pondelok 30. novembra bol gréckokatolícky kňaz Vitalij Bistrov odsúdený v Ivacevičách (Івацэвічы) na 10 dní väzenia.

Otec Vitalij je rodákom z Kamenca v Bielorusku a je absolventom seminára v Ivano-Frankivsku na Ukrajine. Má civilné zamestnanie a poskytuje sociálne služby na území celej farnosti Brest. Nie je duchovným gréckokatolíckej farnosti v Ivacevičách. Otec Vitalij svoju vinu v reakcii na obvinenie poprel. Vysvetlil že počas prechádzky v Breste mal rozhovor s okoloidúcimi, ako aj s predstaviteľmi ministerstva vnútra. Žiadnej inej akcie, ktorú by bolo možné kvalifikovať ako účasť na hromadnej akcii sa podľa svojich slov nedopustil. Ulica na ktorej bol otec Vitalij je ulicou, kde je bežne veľa ľudí. Takmer vzápätí, ešte pred odsúdením otca Vitalija, dostala farnosť Matky Božej Žirovickej v Ivacevičách zo strany úradov varovanie v súvislosti s účasťou „kňaza na nepovolenej činnosti.“ Šokom je to hlavne preto, že farnosť v Ivacevičách bola varovaná za čin, ktorý sa mal odohrať v Breste. Otec Vitalij nie je cirkevno-právne pridelený do farnosti v Ivacevičách, čo spôsobuje absurdnosť tejto situácie. Ešte smutnejšie je, že farnosť bola varovaná kvôli skutku jednotlivca, čo nesie znaky tak smutne známej kolektívnej viny.

Okrem tejto udalosti majú ale miestni gréckokatolíci aj radostné udalosti. Práve uplynulú nedeľu 29. novembra slávili gréckokatolícki veriaci v meste Brest odpustovú slávnosť v chráme zasvätenom sv. Petrovi a Andrejovi, teda bratom a súčasne symbolom cirkvi ako Východu tak aj Západu. Svätú liturgiu slávil o 11. hodine miestny duchovný Igor Kondratiev. Pri zachovaní proti-pandemických opatrení sa veriaci v meste podpisu Brestskej únie z roku 1596 stretli, aby oslávili svojich patrónov. V septembri – októbri chodil farnosť v neprítomnosti otca Igora zastupovať už spomínaný otec Vitalij, otec troch detí.  

Gréckokatolíkom Bieloruska prajeme v tejto pre nich neľahkej dobe veľa Božích milostí, pokoja a trpezlivosti, aby ich Pán chránil a aby mohli i naďalej ohlasovať Krista vo svojej krajine a vo svojej cirkvi!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: ЦАРКВА - http://carkva-gazeta.by/