Kardinál Sandri slávil bohoslužbu na otvorenie Východných dní v Ríme

Košice 2. december (TSKE) V pondelok, 30. novembra 2020 sa v bazilike svätých apoštolov slávila eucharistická bohoslužba, ktorej predsedal kardinál Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Bohoslužba bola slávená pri príležitosti novény ku sviatku Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou, v rámci východných dní, ktoré sú tradičnou súčasťou každoročných príprav na sviatky Narodenia Pána.

Okrem kardinála Sandriho sa na slávení zúčastnili vladyka Giorgio Demetrio Gallaro, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi; J. Exc. Mons. Flaviano Al-Kabalan, prokurátor Sýrskej katolíckej cirkvi, J.Exc. Mons. Rafic Warcha, prokurátor Maronitskej cirkvi, ctihodný otec Nareg Naamo, prokurátor Arménskej katolíckej cirkvi a rector Pápežského arménskeho kolégia, ako aj mnohí ďalší východní duchovní pracujúci a študujúci v Ríme.

Na bohoslužbe odzneli spevy rozličných obradov, ktoré doplnil aj zbor baziliky. Prítomných potešilo predovšetkým arménske Svätý, svätý, svätý, ako aj na konci katavázia Christos Raždajetsja v podaní študentov z Podkarpatskej Rusi. Pre tých, ktorí sa nemohli kvôli pandémii osobne zúčastniť, bol možný aj prenos cez facebookový profil baziliky.

Vo svojej homílii sa kardinál Sandri, prihovoril prítomným v spomienke na sviatok prvopovolaného sv. apoštola Andreja. Pripomenul duchovné spojenie, ktoré presahuje Stredozemné more a sa spája s oslavami u patriarchu Bartolomeja, ktorý sa pri svojej návšteve Ríma v máji 2018 modlil práve v tejto bazilike. Okrem tradičných miest konfliktu osobitne vyzdvihol Arménsko, a obete konfliktu v Náhornom Karabachu. Pripomenul tiež, že čítanie na bohoslužbe od sv. Pavla hovorí o viere, ktorá je z ohlasovania. Dvanásti apoštoli sú pripomienkou dvanástich kmeňov Izraela, teda ľudu zmluvy. Pre Andreja a apoštolov mala viera počiatok v počutí slova o milosrdenstve a spáse. Takto patrili ku zvyšku Izraela, ktorý uveril prisľúbeniam. V Prečistej Bohorodičke nachádzame dokonale čistý zvyšok Izraela, ktorá prijala Slovo, a stala sa matkou Slova. 

Kiež sa toto Slovo rodí v každom z nás i dnes!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Nicoletta Borgia