V seminári v Nyiregyháze posvätili druhákom podriasniky

Košice 24. november (TSKE) 7. novembra v predvečer sviatku svätého archanjela Michala bola v seminárnej kaplnke gréckokatolíckeho seminára v Nyíregyháze (Maďarsko) slávena večiereň zo sviatku. Pri tejto príležitosti rektor seminára, otec András Dobos posvätil štyrom bohoslovcom druhého ročníka ich podriasniky.

Hoci kvôli pandémii sa tejto milej slávnosti nemohli zúčastniť rodiiní príslušníci bohoslovcov, zapojili sa do spoločnej modlitby za nich pri živom vysielaní bohoslužby.

Ako pri slávnosti povedal špirituál seminára, otec Tamás Horváth, tento odev má bohoslovcov pretvárať každý jeden deň. Musia mu umožniť, aby sa neustále a nanovo stávali kresťanmi, čo je povolaním, ktoré majú vyžarovať do sveta každý jeden deň. A to je najväčšia výzva a boj každého seminaristu.

Obrad posviacky a oblečenia podriasnikov sa zakončil spoločnou večerou a rozhovormi s predstavenými a spolubratmi. Bratia druháci ďakujú všetkým za modlitby.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Eparchia Nyíregyháza