V Žiline sa uskutočnila konferencia "Všetko pre rodinu"

Košice 2. december (TSKE) Pod záštitou Eriky Jurínovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja, sa v jeho sídle uskutočnila v stredu 2. decembra online konferencia s názvom “Všetko pre rodinu.” Konferencia bola zorganizovaná Fórom života a jej cieľom bolo poukázať na dôležitosť zapojenia všetkých socio-ekonomických partnerov do spolupráce pri riešení služieb vo verejnom záujme v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomocí v bežných a krízových situáciách jednotlivcov a rodín na Slovensku.

Svoje príspevky predniesli zástupcovia ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zdravotníctva, ministerstva vnútra, najväčších kresťanských cirkvi na Slovensku, ako aj zástupcovia tretieho sektora.

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda rady pre rodinu KBS, poukázal vo svojom príspevku na konkrétne oblasti, v ktorých Katolícka cirkev na Slovensku konkrétne pomáha rodinám. Zároveň poukázal na potrebu štandardizovania centier pre rodinu na Slovensku, ktoré by po zadefinovaní kompetencií ich zriaďovateľov a ich základných štandardov, mohli v civilnom a cirkevnom prostredí poskytovať profesionálne komplexné služby pre rodiny.

Bližšie informácie sa dozviete na stránke Fóra života

TSKE

Foto: TSKE