Dobročinná akcia mladých v Chuste v Mukačevskej eparchii

Košice 7. december (TSKE) Gréckokatolícki mládežníci Chustského dekanátu Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie sú združení v organizácii Svetlo sveta (Світло Світу). Stalo sa už každoročnou tradíciou, že pred sviatkom sv. Mikuláša zbierajú materiálnu pomoc pre nejaké dobré dielo. Cieľom zbierky pre tento rok je pomoc na detský domov rodinného typu „Nazaret“ v mestečku Korolevo. Tento detský domov na území Mukačevskej eparchie majú v správe gréckokatolícke sestry sv. Jozefa. A hoci v Mukačevskej eparchii oslávia Mikuláša až 19. decembra, kedy jeho sviatok pripadne v juliánskom kalendári, zbierku začali už 5. decembra v sídle dekanátu, teda v Chuste. Mladí spevom kolied a drobnými sladkosťami pre najmenších potešili obyvateľov svojho mesta a súčasne vybrali finančnú pomoc pre detský domov. Ďakujú všetkým, ktorí im prispeli a pripomínajú slová sv. Pavla z druhého listu Korinťanom (9,7) – „Veselého darcu Boh miluje.“

My vieme, že ani naši mladí sa pri svojom koledovaní nenechajú zahanbiť a svojimi talentami od Boha potešia svojich rodných a pomôžu tým, ktorí to naozaj potrebujú.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Organizácia Svetlo sveta – gréckokatolícke spoločenstvo mladých v Chuste