Synkel pre maďarských veriacich Košickej eparchie sa stretol s generálnou konzulkou Maďarskej republiky

Košice 27. november (TSKE) V utorok 24. novembra sa na Generálnom konzuláte Maďarskej republiky v Košiciach stretol synkel (biskupský vikár) pre maďarských veriacich otec Vojtech Boháč s generálnou konzulkou Maďarskej republiky Dr. Ágotou Hetey na zdvorilostnej návšteve. Keďže obaja sú vo svojom úrade ešte len relatívne krátku dobu, hlavnou témou bolo nadviazanie vzájomných vzťahov a osobné predstavenie sa.

V septembri vymenovaný synkel Vojtech Boháč predstavil košickú gréckokatolícku eparchiu s osobitným zreteľom na postavenie a situáciu maďarských veriacich v nej. Poďakoval za doterajšie dobré vzájomné vzťahy a podporu a vyjadril nádej, že v budúcnosti to tak aj naďalej ostane.

Generálna konzulka Dr. Ágota Hetey nastúpila do úradu v marci tohto roku. Vyjadrila potešenie nad vymenovaním osobitného synkela pre maďarských veriacich. Uviedla, že vedenie Košickej eparchie týmto spôsobom ukázalo, ako veľmi mu záleží na maďarsky hovoriacich veriacich. Toto menovanie predstavuje podľa nej výrazný posun v kvalite komunikácie a pastorácie tejto národnostnej skupiny, ktorá je organickou súčasťou Košickej eparchie. Dodala, že má záujem naďalej udržiavať s eparchiou dobré vzťahy, ktoré vládli aj za jej predchodcov.

Na záver otec Vojtech Boháč osobne pozval pani konzulku na slávnosť 350. jubilea slzenia Klokočovskej ikony presvätej Bohorodičky, ktorá sa uskutoční 27. decembra v Michalovciach.

TSKE

Foto: TSKE