Delegácia z Ríma na oslavách sv. Andreja v sídle Ekumenického patriarchátu

Košice 1. december (TSKE) 29. novembra v predvečer sviatku sv. apoštola Andreja, ktorý je patrónom Ekumenického patriarchátu prijal patriarcha Bartolomej v sídle patriarchátu zástupcov cirkvi prvého Ríma.

Tak ako ekumenický patriarchát vysiela svojich delegátov do Ríma na sviatok sv. Petra a Pavla na konci júna, tak recipročne na sviatok sv. Andreja zvykne do sídla patriarchátu prichádzať delegácia z Ríma. Tento rok delegáciu tvoril kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre jednotu kresťanov, ako aj sekretár rady, biskup Brian Farrell a o. Andrea Palmieri, podsekretár. Stretnutia s patriarchom sa zúčastnil aj archimandrita Agathangelos Siskos, archivár patriarchátu a sekretár výboru pre dialóg s Rímskokatolíckou cirkvou.

Slávnostnej liturgie sa zúčastnil aj premiér Ukrajiny Denys A. Shymal s členmi kabinetu. Na základe pozvania prezidenta Zelinského patriarcha informoval, že v auguste 2021 plánuje navštíviť Ukrajinu na sviatok jej nezávislosti.

Patriarcha Bartolomej, ktorý v tomto roku oslávil 80. narodeniny je sám absolventom štúdii v Ríme, kde študoval na Pápežskom východnom inštitúte. Patriarcha je 270. biskupom historického Konštantinopola, a teda dnešného Istanbulu. Tým pádom je podľa tradície 269. nástupcom sv. Andreja.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Ekumenický patriarchát - https://ec-patr.org