Aktuality z Košickej eparchie

Redemptoristi oslávili 100 rokov od príchodu na Slovensko


Košice, 23. september (TSKE)  Počas uplynulého víkendu 17. -19. septembra  vyvrcholili oslavy jubilea 100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Oslavy jubilea začali v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli redemptoristi z Michaloviec – vicep...

Ako Slováci pomohli ukrajinským redemptoristom


Košice, 22. september (TSKE) V tomto roku si redemptoristi pripomínajú sté výročie ich príchodu do Stropkova. Pri tejto príležitosti usporiadali 18. septembra vedeckú konferenciu. V rámci nej vystúpil aj otec Ruslan Pich CSsR. Otec je cirkevný historik ukrajinského pôvo...

Jeden z členov gréckokatolíckeho spoločenstva v anglickom Londýne prvýkrát prijala sviatosť zmierenia a eucharistiu


Košice, 21. september (TSKE) Gréckokatolíci zo Slovenska žijúci v anglickom Londýne majú opäť dôvod na radosť. V Nedeľu po Povýšení sv. Kríža, 19. septembra jedna z členov toto živého spoločenstva prvýkrát prijala sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Julianka ako ju vše...

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho na košickej Kalvárii


Košice, 20. september (TSKE) V sobotu 18. septembra bola slávená liturgia sv. Jána Zlatoústeho na košickej Kalvárii. Stalo sa tak v rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni dona Bosca. Svätej liturgii predsedal otec Mila...

20. výročie farnosti Košice – Ťahanovce


Košice, 20. september (TSKE) Gréckokatolícka cirkev, farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce slávila v nedeľu po Povýšení sv. Kríža 20. výročie zriadenia a postavenia chrámu.   Hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasi...

Jubileum 250 rokov od kánonického potvrdenia Mukačevského biskupstva


Košice, 18. september (TSKE) Mukačevská eparchia na zakarpatskej Ukrajine si v tomto roku pripomína viacero výročí. V nedeľu 19. septembra uplynie dvestopäťdesiat rokov od jej kánonického zriadenia. Pri tejto príležitosti boli v piatok 17. septembra v Užhorode oslavy...

Vladyka Milan: "Pápež ma ubezpečil o svojich modlitbách"


Košice, 17. september (TSKE) Na gréckokatolíckej sv. liturgii v Prešove, ktorej predsedal Svätý Otec František sa zúčastnil aj emeritný košický biskup, vladyka Milan Chautur CSsR. Po sv. liturgii sa, mimo plánovaného programu, stretol s pápežom, ktorý osobne inicioval t...

Chrám v Pittsburghu evakuovaný políciou


Košice, 17. september (TSKE) Ako smutná a podivná ostane v pamäti gréckokatolíkov chrámu sv. Jána Zlatoústeho v Pittsburghu minulá nedeľa, 12. septembra . Tento chrám v časti Greenfield - nazývanej našimi ľuďmi ako „Ruska dolina,“ musel byť evakuovaný políciou. Tá dosta...

V Pánovi usnul otec Michajlo Malacko, farár Ruského Kerestúra


Košice, 17. september (TSKE) So smútkom sme prijali správu, že vo štvrtok 16. septembra, odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi stavrofórny protojerej, otec Michajlo Malacko, farár katedrály sv. Mikuláša (Nikolaja) v Ruskom Kerestúre (Srbsko - Vojvodina). Otec Michajlo sa ...

Byzantský obrad pri návšteve pápeža Františka v Budapešti


Košice, 14. september (TSKE) Návšteve pápeža Františka na Slovensku predchádzal niekoľkohodinový pobyt 12. septembra v Budapešti. Tu predsedal eucharistii na záver 52. eucharistického kongresu. Spolu s návštevou Slovenska sa jedná o jeho 34. apoštolskú cestu. Na tejt...

Režisér Perinbaby na liturgii v Kojšove


Košice, 9. september (TSKE) Jednou z najvýznamnejších osobností slovenského filmu je bezpochyby režisér Juraj Jakubisko (1938). Rodák z Kojšova, ktorý tvrdí, že mnohé krásne prvky jeho filmov sú práve spomienkou na Kojšov, túto rázovitú obec Dolného Spiša. Už dlhé roky ...

Absolvent Pápežského východného inštitútu je novým katolikosom-patriarchom Asýrov


Košice, 9. september (TSKE) Na sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky 8. septembra bolo oznámené zvolenie 122. katolikosa-patriarchu v dejinách Svätej apoštolskej katolíckej asýrskej cirkvi Východu (je to cirkev, ktorá nie je v eucharistickom spoločenstve s rímskym bis...

Chrámový sviatok v Michalovciach


Košice, 9. september (TSKE) V chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach sa uskutočnila 3. – 5. septembra odpustová slávnosť. Program začal v piatok duchovnou obnovou, ktorú viedol redemptorista otec Jaroslav Štelbaský. Do farskej cerkvi zavítal s relikviou ...

Gréckokatolíci v Londýne si pripomenuli blahoslaveného Metoda Dominika Trčku


Košice, 8. september (TSKE) V nedeľu 5. septembra si slovenské gréckokatolícke spoločenstvo v anglickom Londýne, slávnostne pripomenulo pokorného a pre vieru zapaleného hieromučeníka bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý je zároveň patrónom tohoto spoločenstva. Svätú litu...

Stretnutie východných katolíckych biskupov Európy v Budapešti


Košice, 6. september (TSKE) Od 5. do 12. septembra prebieha v hlavnom meste Maďarska Medzinárodný eucharistický kongres. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ košický eparchiálny biskup, sa v čase kongresu od 4. do 8. septembra zúčas...

Septembrová Fatimská sobota


V sobotu 4. septembra sa konala Fatimská sobota v Klokočove. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie. V homílii vladyka Milan poukázal na skutočnosť, že človek sa snaží zmeniť všetko na vôkol avšak zabúda na t...

Eparchiálna odpustová slávnosť v Košiciach


Košice, 6. september (TSKE) Počas uplynulého víkendu 4. – 5. septembra 2021 sa v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť. Program začal v sobotu slávením Veľkej večierne s lítijou, po ktorej nasledovala archijerej...

Správa gréckokatolíckeho duchovné New Orleans svojim veriacim


Košice, 2. september (TSKE)Po ničivom hurikáne Ida vám prinášame preklad emailu kňaza našich gréckokatolíckych veriacich v New Orleans, určeného svojim veriacim, plného pozitívnych správ i nádeje:  Sláva Isusu Christu! Ako ste asi očakávali, božské liturgie v chrá

Prechod exarchátu v Taliansku na gregoriánsky kalendár


Košice, 1. september (TSKE) 1. september 2021 ako začiatok nového cirkevného roka znamená aj veľký medzník pre veriacich apoštolského earchátu pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku. Týmto dňom všetky farnosti, a spoločenstvá exarchátu, roztrúsené po celom území T...

Požehnaný nový rok 7530!


Košice, 1. september (TSKE)Mnohí isto zachytili správu o tom, že dnešný deň, čiže 1. september je začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka. Čo to vlastne znamená? Veď prvého januára sme si pripomenuli začiatok civilného roka, na Paschu zas začiatok liturgického rok...