Vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach zaznelo radostné Christos Voskrese

Košice, 18. apríl (TSKE) Radostné "Christos Voskrese - Kristus vstal z mŕtvych!" zaznelo v Nedeľu Kristovej Paschy aj vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach. Tento radostný spev o víťazstve Ježiša Krista nad smrťou a jeho vzkriesení tam zaniesli mladí z Gréckokatolíckej farnosti Michalovce spolu s miestnym farárom a protopresbyterom, otcom Marošom Riníkom. Dobrovoľníkom, ktorí tam pomáhajú aj počas veľkonočných sviatkov a ukrajinským rodinám, ktoré utiekli pred vojnou, priniesli aj posvätený paschálny pokrm. Nakoniec uložili ikonu Vzkriesenia v kaplnke, ktorá vznikla v priestoroch veľkokapacitného centra a slúži utečencom i dobrovoľníkom.

TSKE informoval Maroš Riník

Foto: Maroš Riník