Spev Christos Voskrese po dvoch rokoch pandémie zaznieval radostnejšie

Košice 18. apríl (TSKE) Počas uplynulých dvoch rokov boli sviatky Paschy poznačené pandémiou Covid19. Zatiaľ čo minulý rok bola verejnosť z bohoslužieb najvýznamnejších sviatkov liturgického roku úplne vylúčená, tento rok tomu bolo už inak a tak spev Christos Voskrese – Kristus vstal mŕtvych, zaznieval o to radostnejšie.

Na Svätý a veľký piatok ráno sa veriaci so svojím biskupom a kňazmi stretli v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach, na spoločnej modlitbe Kráľovských hodiniek. Popoludní predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup, modlitbe večierne s uložením plaščenice do hrobu. Prvýkrát po dvoch rokoch pandémie sa mohli všetci veriaci slobodne zúčastniť na obradoch Veľkého piatku. Na konci večierne sprievod na čele s vladykom Cyrilom obišiel katedrálu, aby následne uložili nesúcu plaščenicu – symbol Ježišovho mŕtveho tela, do hrobu pripraveného uprostred katedrály.

Svätá a veľká sobota bola v košickej katedrále prežívaná v očakávaní Kristovho vzkriesenia. Ráno otec arcibiskup viedol Jeruzalemskú utiereň.

Vo večerných hodinách vladyka predsedal sláveniu Veľkej večierne s liturgiou sv. Bazila Veľkého, počas ktorej sa liturgicky prechádza z tmavých do svetlých farieb bohoslužobných rúch a zaznieva evanjelium nádeje o prázdnom hrobe. Býva príhodným zvykom, že v noc, kedy Kristus porazil temnotu a smrť bola porazená životom, sa počas svätej liturgie vysluhuje krst. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď prvý krát vladyka Cyril ako sídelný biskup udelil sviatosti iniciácie trom dospelým mužom.

V Svätú a veľkú nedeľu Paschy, ktorá tento rok pripadla na 17. apríla, košický eparchiálny biskup za prítomnosti kňazov a veriaceho ľudu slúžil v skorých ranných hodinách Utiereň Vzkriesenia. V tme, so sviecami v rukách, všetci spolu obišli katedrálny chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, aby pri jeho dverách prvýkrát za zvuku všetkých zvonov mohlo zaznieť radostné Christos Voskrese. Po utierni nasledovalo posvätenie paschálnych (veľkonočných) pokrmov.

Na archijerejskej sv. liturgii vladyka Cyril poukázal na to, že kresťania môžu podstatu svojej viery zhrnúť do dvoch slov. „Christos Voskrese - Kristus vstal z mŕtvych”. Tieto slová vyjadrujú celú podstatu našej viery. Nie je to len akási filozofia, nie je to len konštatovanie o víťazstve života nad smrťou. Je to tajomstvo nášho Boha, ktorý je silnejší ako každé jedno zlo. A preto aj my dnes s apoštolom Pavlom môžeme zvolať, “ak by Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera.” Verili by sme len v niečo, čo nemá moc meniť naše životy.

TSKE

Foto: TSKE