Svetlý pondelok vo farnosti Michalovce oslávili s arcibiskupom Vasiľom

Košice, 18. apríl (TSKE) Vo Svetlý pondelok vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Nadviazalo sa tak na dlhoročnú predpandemickú tradíciu návštevy vladyku vo Svetlý pondelok vo farskom chráme tejto farnosti. Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu slávil vladyka Cyril za účasti otca Jaroslava Lajčiaka, protosynkela Košickej eparchie a miestnych kňazov. Vo svojej homílii vladyka poukázal na slová Vyznania viery: “Verím vo vzkriesenie tela…”, ktoré máme radostne vyznávať v tomto paschálnom období. Poukázal na dve cesty večnosti: večnosť života s Bohom v jeho radosti, láske a všetkej  plnosti, alebo večnosť odlúčenia sa od Boha v zlobe, horkosti, nenávisti a zúfalstve. Povzbudil veriacich, aby osvietení radostným svetlom Kristovho vzkriesenia sa nebáli smrti, ale pracovali každý deň na svojom večnom živote. 

Po archijerejskej sv. liturgii nasledoval sprievod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií. Svätá liturgia bola doprevádzaná spevom Zboru sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.

TSKE informoval Jozef Havrilčák

Foto: Tobiáš Rinik a Samuel Bombár