Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu vladyku Jána Babjaka

Košice, 25. apríl (TSKE) Tlačové stredisko Svätej stolice dnes napoludnie zverejnilo, že Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Prešovskej archieparchie predložené arcibiskupom Jánom Babjakom SJ a zároveň menoval vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchiálneho biskupa, za apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie.


Vladyka Peter Rusnák teda ostáva sídelným biskupom v Bratislave a zároveň bude spravovať Prešovskú archieparchiu ako apoštolský administrátor.


Nakoľko je od dnešného dňa metropolitný stolec uprázdnený ako bolo uvedené vo vyhlásení Svätej Stolice, až do vymenovania nového metropolitu budeme všetky ekténie na území Košickej eparchie brať nasledovne:


Kňaz: Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca Františka, rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane zmiluj sa.


Kňaz: Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.
Ľud: Pane zmiluj sa.


Ďakujeme vladykovi Jánovi za jeho dlhoročnú službu pre dobro Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vladykovi Petrovi vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.

TSKE