Deň otvorených dverí

Košice, 25. apríl (TSKE) V pondelok 25. apríla, Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, otvorila svoje brány pre deviatakov. Do priestorov školy tak zavítali žiaci, ktorí zaslali prihlášku na štúdium v pedagogických a sociálnych odboroch. Po uvoľnení pandemických opatrení mali budúci prváci spolu s rodičmi jedinečnú možnosť naživo zakúsiť atmosféru otvorených vyučovacích hodín, prezrieť si priestory školy ako aj prediskutovať podrobnosti k prijímaciemu konaniu. Skúšky, ktoré ich čakajú už začiatkom mája, tak budú môcť absolvovať už v tak trochu „domovskom“ prostredí.

Foto: Ema Lukáčová

Text: MJ